Preiļu novadā turpinās apjomīgu ERAF projektu realizācija

24.03.2014.

Projekta Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019 „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros turpinās būvdarbi Preiļu 2. vidusskolā, Preiļu 1. Pamatskolā, PII „Pasaciņa”, tiek veikta Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas bloka izbūve. Darbu veicējs visos objektos ir SIA „RERE 04”, darbus izglītības iestādēs plānots pabeigt līdz šī gada 1. augustam. Saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu kopējās ERAF līdzfinansētā projekta izmaksas sastāda EUR 3 611 361,50 (tais skaitā pašvaldības līdzfinansējums EUR 742 736,18).

            Izsludināts būvdarbu konkurss projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009 ietvaros (paredzams visus būvdarbus īstenot 2014. gadā, saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu kopējās ERAF līdzfinansētā projekta izmaksas sastāda EUR 1 984 591,92 (tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums EUR 777 451,25). Konkrēti projekta ietvaros 2014. gadā plānoti sekojoši būvdarbi:
·        Aizkalnes pagastā: Aizkalnes ciemā Jaunības iela (0,333 km.), Torņa iela (0,292 km.), Pumpura iela (0,253 km.), Vītolu iela (0,735 km.), kopā 1,613 km,
·        Saunas pagastā: Prīkuļu ciemā Miera iela (1,090 km.), Mehanizatoru iela (0,860 km.), Miera iela – Mehanizatoru iela (0,186 km.), Zaļā iela (0,366 km.), Liepu iela (0,180 km.), Skolas iela (0,520 km.), kopā 3,202 km,
·        Pelēču pagastā: Pelēču ciemā Jaunatnes iela (0,445 km.), kopā 0,445 km,
·        Preiļu pagastā gājēju ietves un veloceliņa izbūve posmā no Preiļu pilsētas robežas līdz Līču ciemam (kopā: 0,822 km),
·        Preiļu pilsētā: Lauku iela (0,121 km.), Nākotnes iela (0,203 km.), Dārzu iela (0,274 km.), Celtnieku iela (0,307 km.). Seguma rekonstrukcija Brīvības ielā (posmā no pilsētas centra krustojuma līdz Rīgas ielai) un Aglonas ielā (posmā no centra krustojuma līdz Liepu ielai) – 1,225 km. Kopā – 2,13 km.

Ņemot vērā ietaupījumu EUR 173 856,59 apjomā projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/028 īstenošanas gaitā (tiekot rekonstruētai Rēzeknes ielai Preiļos), 2014. gadā plānots ietaupījumu novirzīt Daugavpils ielas (posma Liepājas iela – pilsētas robeža) seguma rekonstrukcijai Preiļos.

Zigmārs Erts,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 24.03.2014.