Vēstures skolotāji papildina savas pedagoģiskās kompetences un redzesloku skolēnu pavasara brīvdienās

19.03.2014.

19.03.2014., pateicoties Preiļu novada domes atbalstam, notikaPreiļu novada Izglītības pārvaldes Vēstures un sociālo zinību skolotāju MA (starpnovadu apvienība – Preiļu, Vārkavas, Aglonas novadu skolotāji)  izbraukuma seminārs Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē. Semināra laikā DU Humanitāras fakultātes docente, sociālo zinātņu doktore Ilze Šēnberga iepazīstināja ar fakultātes izglītības programmu piedāvājumu un studentu iespēju dažādi izmantot iegūtās vēstures zināšanas dzīvē, rosinot skolotājus virzīt savu skolēnu karjeras izglītību šajā nozarē. I. Šēnberga pedagogiem piedāvāja arī ieskatu savā darba pieredzē, mūsdienīgu mācību materiālu veidošanā, kuri būtu interesanti un lietderīgi 21.gadsimta skolēnam.

     Latgales Pētniecības institūta direktors, asociētais profesors Henrihs Soms rosināja skolotāju aktīvāk pievērsties reģionālās vēstures pētīšanai, novadpētniecībai, izmantojot mūsdienu IKT iespējas. Vēstures skolotāji ieguva ieskatu akadēmiskajās novitātēs vēstures zinātnē, jaunāko grāmatu saturā. Mums tika piedāvāts arī obligātās literatūras saraksts vasaras brīvlaikam – grāmatas, kuras īstam vēsturniekam būtu vērts izlasīt (I. Ābele „Klūgumūks”, J. Joņevs „Jelgava – 94”, T.Vermešs „Viņš ir atkal klāt” u.c.).

 Tā kā H.Soms lasa kursu jauno laiku vēsturē, skolotājus visvairāk interesēja pasniedzēja komentārs par notikumiem Ukrainā un Krimā starptautisko tiesību viedokļa un starptautisko attiecību sistēmiskā skatījumā.

Šī gada 27. aprīlī Daugavpils Universitātes, Latgales pētniecības institūta un personīgi H.Soma 20 gadu darba rezultāts – faksimila izdevums „Terra Mariana”, tapis arī ar Romas katoļu baznīcas atbalstu (nozīmīgs vēstures avots par Latgales vēsturi), tiks prezentēts un novietots glabāšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Sarunas noslēgumā Daugavpils Universitātē nonācām pie secinājuma, ka vēstures skolotājiem ir nepieciešamas mūsdienīgas prasmes darbam ar IKT gan stundās, gan pētnieciskajā darbā un tāpēc mums, tāpat kā studentiem jāapgūst priekšmets „Vēstures informātika”. Vienojāmies, ka nākošajā mācību gadā ar Preiļu novada Izglītības pārvaldes atbalstu, sadarbībā ar DU mācību spēkiem, organizēsim tālākizglītības kursus vēstures skolotājiem un tiem skolotājiem, kuri nodarbojas ar novadpētniecību.

Semināra nobeigumā kā „deserts” mums bija iepazīšanās ar Marka Rotko centra piedāvājumu – lieliski restaurēto ēku kompleksu, informatīvi un mākslinieciski bagāto ekspozīciju par M. Rotko daiļradi un dzīvi, citu mākslas izstāžu piedāvājumu.

Nora Šņepste,
Preiļu novada Izglītības pārvaldes Vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības vadītāja 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.