20. aprīlī Pelēču KN Lieldienu groziņballe „Še es nācu, še es gāju, raibām olām lielīties”

20.04.2014.

20. aprīlī plkst. 21.00 Pelēču KN Lieldienu groziņballe „Še es nācu, še es gāju, raibām olām lielīties”, spēlē Arvīds un Ilze

 

Pēdējās izmaiņas: 20.04.2014.