Skolēni iesaistās pašvaldības nodarbinātības programmā

08.08.2013.

Preiļu novada dome arī šovasar skolēniem piedāvā iespēju strādāt, piešķirot līdzekļus skolēnu nodarbinātībai pašvaldības iestādēs vasaras brīvlaikā. No 2. jūlija līdz 12. augustam sabiedrībā „Preiļu saimnieks” 11 bērni gūst pirmo darba pieredzi. Trīs skolēnu grupas strādā katra pa divām nedēļām.

SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece pastāstīja, ka bērniem tiek uzticēti dažādi teritorijas labiekārtošanas darbi pilsētā – viņi slauka laukumus, jaunajos kapos, ebreju kapos un vecajos poļu kapos grābj nopļauto zāli, dārznieces Veltas Kodores vadībā ravē apstādījumus un dara citus savam vecumam piemērotus darbus. Jaunie darbinieki vispirms tiek iepazīstināti ar darba drošības noteikumiem un tiek nodrošināti ar vajadzīgajiem darbarīkiem un darba cimdiem.

Darbs vasaras brīvdienās sniedz pirmo darba pieredzi un izpratni, kā tas ir, kad pašiem jāiet uz darbu. Tā ir iespēja pašiem nopelnīt pirmo algu. Sarunā skolēni pastāstīja, ka dažus strādāt pamudinājuši vecāki vai vecvecāki, bet citi pieteikušies paši, vēl kādam motivācija ir sakrāt naudu jaunam divritenim. Skolēnu vērtējumā, darbs neesot sevišķi grūts un viņi novērtē iespēju strādāt. Jaunieši atklāj, ka vasarā visdrīzāk palīdzētu laukos, atpūstos pie ezera vai spēlētu datorspēles un vērtē, ka iespēja strādāt ir lietderīgi pavadīts laiks vasaras brīvdienās.

Saskaņā ar darba likumdošanu 13 un 14 gadus vecie skolēni divas nedēļas strādā pa četrām stundām dienā, bet piecpadsmitgadīgie skolēni strādā sešas stundas dienā. Skolēni pauž prieku par iespēju nopelnīt un gatavi nodarbības programmā iesaistīties arī nākamvasar. 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 08.08.2013.