Vestis no Latgales RSIC

15.08.2013.

Izsludināts projektu konkurss ERAF aktivitātē “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 
02.08.2013 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paziņo, ka no 2013.gada 3.septembra līdz 2013.gada 31.oktobrim (ieskaitot) notiks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases trešajā kārtā. Finansējums pieejams komersantiem, kas atbilst konkursa nosacījumiem.

FM aicina piedalīties 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu publiskajā apspriedē 
02.08.2013 
Finanšu ministrija (FM) šonedēļ publiskai apspriedei nodeva 2014.-2020. gada Eiropas Savienības (ES) fondu perioda plānošanas dokumentu projektu – Partnerības līguma un Darbības programmas „Nodarbinātība un izaugsme” – otrās versijas. Plānošanas dokumentu projekti nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem. FM aicina visus interesantus līdz šā gada 28. augustam iepazīties ar dokumentu projektiem, kā arī sniegt komentārus un priekšlikumus.

Zupas virtuves aicina pieteikties labdarības programmas “Maizes rieciens” atbalstam 
04.08.2013 
Lai gan trūcīgo personu skaits sarūk, bezdarba līmenis ir zemāks nekā ekonomiskās krīzes grūtākajā laikā – 2009./2010. gadā, tomēr joprojām Latvijā ir vairāki tūkstoši cilvēki, kuri uz savu vienīgo dienas silto maltīti var paļauties labdarības organizāciju zupas virtuvēs. Tālab no 2013. gada rudens Borisa un Ināras Teterevu fonds sāk labdarības programmu „MAIZES RIECIENS” ar mērķi – dot iespēju trūcīgām un maznodrošinātām personām gada saņemt regulāru, siltu maltīti. Labdarības organizāciju pieteikumus līdzfinansējumam zupas virtuvju darbībai visā Latvijā gaidām līdz 2013. gada 26. augustam.

Daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmas ietvaros šajā periodā tiks renovētas aptuveni 1000 ēkas 
31.07.2013 
Plānots, ka š.g. 31.jūlijā ir pārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Ekonomikas ministrija ir uzsākusi diskusijas par risinājumiem, lai nodrošinātu atbalstu māju renovācijai jau 2014.gadā un nodrošinātu iespējami īsāku starplaiku renovācijas projektu atbalstam.

Izsludināti kultūras projektu konkursi 
31.07.2013 
Līdz š.g. 23. augustam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 19. augustam (pasta zīmogs)) Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) pieņem projektus kultūras projektu konkursā. Projektu konkursos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas personas, kas atbilst konkursu nolikuma prasībām.

Izsludināts projektu konkurss sociālā un integrācijas jomā ES programmas “Progress” ietvaros 
01.08.2013 
ES programmas „Progress” ietvaros līdz š.g. 1. oktobrim izsludināts projektu konkurss JUST/2013/PROG/AG/NGOS „Atbalsts ES līmeņa nevalstisko organizāciju aktivitātēm nediskriminācijas un dzimumu līdztiesības jomā”. Projektus ir tiesīgi iesniegt ES līmeņa bezpeļņas juridiskās personas, kas atbilst konkursa nosacījumiem.

Izsludināts projektu konkurss ES programmas “Progress” ietvaros sociālā iekļaušanas un sociālās uzņēmējdarbības atbalstam 
01.08.2013 
ES programmas „Progress” ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2013/006 „Partnerības veidošana ar EU līmeņa nevalstisko organizāciju tīkliem, kuri aktīvi darbojas sociālās iekļaušanas un nabadzības mazināšanas veicināšanā vai mikrofinansēšanas un sociālo uzņēmumu finansēšanas jomā”. Projektus ir tiesīgi iesniegt ES līmeņa organizācijas, kas atbilst konkursa nosacījumiem.

PASĀKUMI

Bezmaksas seminārs “Kā sagatavot un iesniegt projektu programmā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai”” 
07.08.2013, Rīga 
2013. gada 7. augustā plkst. 10:00 LIAA konferenču zālē 2. stāvā (Rīga, Pērses iela 2) tiek organizēts bezmaksas seminārs „Kā sagatavot un iesniegt projektu programmā „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai””. Pieteikšanās līdz 2013. gada 6. augusta plkst. 16:00, aizpildot elektronisko pieteikuma formu LIAA mājaslapā.

Informatīvā diena jauniešiem Preiļu novadā 
09.08.2013, Preiļu novads 
Latgales RSIC sadarbībā ar Preiļu Biznesa inkubatoru šī gada 9. augustā rīko informatīvo dienu jauniešiem Preiļu novadā par finanšu piesaistes iespējām, iedzīvotāju iniciatīvām un uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatnosacījumiem.

Konsultācijas par pieteikšanos Comenius aktivitātei “Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” 
16.08.2013, Rīga 
2013.gada 16. augustā plkst. 13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 4.stāva semināru telpā (Rīgā, Vaļņu ielā 1) tiek rīkotas konsultācijas Comenius aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” 2013.gada konkursa III. pieteikumu kārtas projektu iesniedzējiem. Konsultācijā aicināts piedalīties skolu pedagoģiskais personāls. Interesentiem iepriekš jāreģistrējas VIAA mājaslapā.

Informatīvs seminārs par pieteikumu aizpildīšanu dalībai Nordplus kontaktseminārā 
19.08.2013, Rīga 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2013.gada 19.augustā plkst. 14.00 (Rīgā, Vaļņu 1, 4. stāvā) rīko informatīvo semināru par pieteikumu aizpildīšanu dalībai Nordplus kontaktseminārā Stokholmā no 2013. gada 29. līdz 31. oktobrim. Reģistrēties informatīvajam semināram iespējams VIAA mājaslapā.

Bezmaksas seminārs “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” 
23.08.2013, Rīga 
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju organizē bezmaksas seminārus 23. augustā Rīgā un 27. augustā Limbažos, lai informētu par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā un grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz administratīvo sodu par publisko iepirkumu pārkāpumiem ieviešanu. Seminārā aicinam piedalīties pašvaldību un pašvaldību iestāžu pārstāvjus. Iepriekš pieteikties semināram, aizpildot pieteikuma veidlapu internetā.

Seminārs projektu iesniedzējiem ES programmā “Jaunatne darbībā” 
30.08.2013, Rīga 
Seminārs notiks 2013. gada 30. augustā Eiropas Savienības mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Seminārs paredzēts jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un visiem interesentiem, kas vēlas izstrādāt un iesniegt projektu programmā „Jaunatne darbībā” uz 2013. gada 1. oktobra termiņu. Pieteikšanās līdz 26. augustam, aizpildot anketu tiešsaistē JSPA mājaslapā.

PROJEKTU PIEREDZE

Valsts kanceleja aicina: “Seko mums un uzzini, ko Eiropas Sociālais fonds devis tev” 
01.08.2013 
Šogad noslēgumam tuvojas 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu plānošanas periods. Šajā laikā, izmantojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu, ir paveiktas daudzas nozīmīgas lietas, notikušas izmaiņas, kas uzlabo un atvieglo cilvēku dzīvi. Lai par tām uzzinātu pēc iespējas vairāk cilvēku, Valsts kanceleja sadarbosies ar projektu īstenotājiem, meklējot un izceļot praktiskos projektu sasniegumus. Plānota komunikācija sociālajos tīklos, sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, tiks sūtīti tiešie e-pasti mērķauditorijām, rīkoti publiski pasākumi un citas aktivitātes.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri 
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

Pēdējās izmaiņas: 15.08.2013.