Apstiprināja „Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa” rezultātus

01.08.2013.

Pamatojoties uz Preiļu novada domes izsludināto atklāto projektu konkursu „Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanai” (MVK) un projektu vērtēšanas sēdes protokolu, domnieki nolēma piešķirt SIA „MD Kāre” finansējumu Ls 622,00 vērtībā projekta „Aprīkojuma iegāde SIA “MD Kāre” mācību bāzes pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai” īstenošanai. 

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu MVK projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību, kā arī dažādotu ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā.

Projekta ietvaros SIA „MD Kāre” iegādāsies zāles pļāvēju mācību materiāli tehniskās bāzes un mācību takas labiekārtošanai; telti, lai izglītojošie pasākumi varētu notikt ārā arī nelabvēlīgos laika apstākļos; gāzes plīti vaska kausēšanai, kas nodrošinās radošo darbnīcu darbību; ledusskapi ziedputekšņu un bišu maizes saldēšanai, kā rezultātā tiks nodrošinās produktu kvalitatīvu sagatavošanu un uzglabāšanu, un 20 krēslus semināru un nodarbību norisei.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sakopta uzņēmuma vide, kas piesaistīs vairāk tūristu un sekmēs tūrisma attīstību Preiļu novadā, tiks uzlabota uzņēmuma materiāli tehniskā mācību bāze, lai kvalitatīvāk īstenotu izglītojošus pasākumus interesentiem – studentiem, biškopjiem, skolēniem, tūristiem, nodrošinot ne tikai teorētisko zināšanu apguvi biškopībā, bet arī praktisko iemaņu iegūšanu, tiks nodrošināta kvalitatīvas biškopības produkcijas ražošana.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 01.08.2013.