Tiks uzlabots Preiļu pilsētas un pagastu centru ielu stāvoklis

01.08.2013.

1. augusta Preiļu novada domes kārtējā domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infastruktūras uzlabošana” īstenošanu. Šis jautājums tika skatīts arī 2013. gada 17. jūlija Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdē un 2013. gada 29. jūlija Finanšu komitejas sēdē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, MK noteikumu Nr. 843. „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, Preiļu novada attīstības programmu 2011. – 2017. un 2012. gada 8. augustā Koordinācijas padomē saskaņoto projekta ideju „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana”, vairākumam klātesošo deputātu balsojot „par”, tika pieņemts lēmums iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā projekta pieteikumu „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana”.

Projekts paredz veikt vērienīgus būvdarbus ar mērķi uzlabot Preiļu pilsētas un pagastu centru ielu stāvokli, veicot asfaltēšanas darbus, tāpat plānots pabeigt gājēju ietvi Līču ciema virzienā.

Projekta ietvaros tiks uzlabota infrastruktūra sekojošos objektos:

  • Aizkalnes pagastā: Jaunības iela (0,00 – 0,32 km), Torņa iela (0,00 – 0,285 km), Pumpura iela (0,00 – 0,24 km), Vītolu iela (0,00 – 0,74 km) – kopā 1,585 km;
  • Saunas pagastā: Miera iela (0,00 – 1,08 km), Mehanizatoru iela (0,00 – 0,81 km), Miera iela – Mehanizatoru iela (0,00 – 0,20 km), Zaļā iela (0,00 – 0,38 km), Liepu iela (0,00 – 0,18 km), Skolas iela (0,00 – 0,52 km) – kopā 3,17 km;
  • Pelēču pagastā: Jaunatnes iela (0,00 – 0,62 km) – kopā 0,62 km;
  • Preiļu pagastā: ietves un veloceliņa pabeigšana līdz Līčiem no Preiļu pilsētas robežas.
  • Preiļu pilsētā: Lauku iela (0,00 – 0,101 km), Nākotnes iela (0,00 – 0,19 km), Dārzu iela (0,00 – 0,27 km), Celtnieku iela (0,280 – 0,720 km posms 0,44 km garumā) – kopā 1,001 km.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 1 433 852,49, neattiecināmās izmaksas Ls 5 440,36, attiecināmās izmaksas Ls 1 428 412,13, tai skaitā ERAF – Ls 803 955,88 (56,28%), valsts budžeta dotācija pašvaldībām Ls 42852,36 (3,00%), pašvaldības budžeta līdzfinansējums Ls 581 603,89 (40,72%).

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 01.08.2013.