Novada domes komiteju sēžu un domes sēdes grafiks

14.08.2013.

 Novada domes sēde notiks  –  22.08.2013., plkst.15:00

Sociālo, izglītības un kultūrasjautājumu komitejas sēde notiks  – 16.08.2013., plkst.13:00

Finanšu komitejas sēde notiks  – 19.08.2013., plkst. 14:00

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde notiks  – 14.08.2013., plkst.13:00

Apvienoto komiteju sēde notiks – 19.08.2013., plkst.14:30  
Darba kārtībā:
Par  Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu.
Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu.

Pēdējās izmaiņas: 14.08.2013.