Šā gada pirmajā pusgadā ir spēkā stājušies lēmumi par nepamatoti uzrādītiem veselības aprūpes pakalpojumiem 81 472 latu apmērā

08.08.2013.

Veselības inspekcija pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, 2013. gada pirmajā pusgadā ir pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atmaksu veselības aprūpes budžetā vai pacientiem 81 472 latu  apmērā.   

Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir saistīti ar uzrādīto pakalpojumu neatbilstību faktiski veiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas izpaužas pierakstījumos vai neatbilstošu manipulāciju uzrādīšanā.  Konstatējot nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, tika pieņemti lēmumi par naudas līdzekļu atmaksu veselības aprūpes budžetā kopsummā par 65 830 latiem. Piemēram, slimnīca par stacionārā ievietotu pacientu valsts apmaksai nepamatoti vienlaicīgi bija uzrādījusi gan stacionāros, gan ambulatoros pakalpojumus, kaut gan pacientam, kurš 24 stundas diennaktī atrodas ārsta uzraudzībā slimnīcā, visi nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumi jānodrošina stacionāra ietvaros.

Veiktajās pārbaudēs apstiprinājās, ka no pacientiem nepamatoti iekasēti maksājumi 440 latu apmērā.

Gada pirmajā pusgadā saņemti 11 iesniegumi par portālā www.latvija.lv uzrādītiem pakalpojumiem, kas faktiski nav veikti. Piemēram, pacientiem tika atgriezti nepamatoti iekasētie maksājumi par saņemtajiem dzemdību pakalpojumiem, kas portālā bija uzrādītas kā valsts apmaksātas dzemdības, bet samaksa bija pieprasīta arī no pacientes. Vairākos gadījumos iestādes apmaksai no valsts budžeta bija uzrādījušas neveiktus zobārsta vai zobu higiēnista pakalpojumus bērniem.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka portālā ir iespēja pārbaudīt informāciju par viņiem sniegtiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Konstatējot neatbilstības ārstniecības iestāžu sniegtajā informācijā, aicinām iedzīvotājus iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā, ko ir iespējams veikt, arī autentificējoties portālā www.latvija.lv.

Plašāku informāciju par būtiskākajiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā Jūs varat apskatīt mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.

Informāciju sagatavoja

Veselības inspekcijas
Komunikācijas nodaļa
67819677, 67081614
e-pasts: komunikacija@vi.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.