Starptautiska nometne Preiļos

30.07.2013.

Šogad no 30. jūlija līdz 9. augustam Preiļos notiek starptautiska nometne, kur Preiļu ebreju kapsētas sakopšanā piedalās studenti no Vācijas. Papildus šim projektam ir paredzēts labiekārtot kapsētu pēc arhitekta Sergeja Riža izstrādātā projekta, ko finansē Preiļos dzimušais un Ņujorkā dzīvojošais Dāvids Zilbermans. 9. augustā plkst. 14:00 notiks holokausta upuru atceres pasākums, ko rīko Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs sadarbībā ar Preiļu novada kultūras centru. Tas ir tradicionāls pasākums. Ebreju meitene Šeina Gram savā dienasgrāmatā 9. augustu min, kā dienu, kad 1941. gadā tika iznīcināti pēdējie ebreji Preiļos.

Nometni organizē biedrība LOT. Biedrības nosaukums ir aizgūts no Bībeles stāsta par Abrahama dēla Lota glābšanu no nepieņemamiem dzīves apstākļiem Sodomas pilsētā. LOT- life of tomorrow (rītdienas dzīve). Tā tika dibināta 2008. gadā ar mērķi iepazīt vēsturi, saglabājot atmiņas par Šoa – ebreju ciešanām Otrā pasaules kara laikā – jauniešu vidū, sniegt iespējas satikties dažādu reliģiju un tautu pārstāvjiem, veidot sadarbību un kopīgus projektus, kuros piedalās jaunieši – ebreju, kristiešu un islāma ticības pārstāvji.

Biedrību vada Klauss Peters – Rekss. LOT mērķi tiek īstenoti starptautiskās nometnēs, kur tiek atjaunotas senas ebreju kapsētas; pieredzes braucienos uz Izraēlu, Palestīnu un Jordāniju un muzikālos teātra projektos. Līdz šim arī citur Latvijā tika organizētas vairākas nometnes, piemēram, Pļaviņās, Līvānos, Višķos, Talsos un Aizputē.

Klauss Peters – Rekss stāsta: „Dievs ir mums visiem ir viens, tikai mēs to lūdzam dažādās valodās”, tāpēc kristieši, musulmaņi un ebreji var vienoties kopīgā darbā, iepazīstot cilvēces vēsturi. Ideja radās, sadarbojoties ar Yad Washem muzeju Izraēlā. Starptautisko nometni finansē Vācijas Izglītības ministrija, tiek izmantoti ziedojumi un pašu līdzekļi. Preiļu novada dome darba grupu nodrošina ar nepieciešamajiem darbarīkiem, Preiļu pirmā pamatskola ir piedāvājusi izmitināt studentus un izmantot ēdnīcas pakalpojumus. Aleksandrs Čerņavskis rūpējas par jauniešu atpūtas iespējām Preiļos un iepazīstināšanu ar pilsētas apkārtni. Līdz šim Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs rīkoja ekskursiju vācu studentiem, kurā viņi apmeklēja Aglonas baziliku, Otrā pasaules kara muzeju un Kristus Karaļa kalnu. 6. augustā notiks Preiļu jauniešu tikšanās un kopīgs darbs kopā ar vācu studentiem Preiļu ebreju kapsētā.

Kapsētas sakopšanas gaitā ir atrasti vairāki unikāli kapsētas pieminekļu paraugi – jau no 19. gs. sākuma, kas uzskatāms arī par Preiļu ebreju kapsētas pastāvēšanas sākumposmu. Uz viena no kapakmeņiem ir attēlota lauva (Jūdu cilts ģerboņa daļa, kas ebrejiem simbolizē varu). Pats kapakmens ir bijis krāsots dzeltenā krāsā.

Kāds cits kapakmens bija krāsots zaļā krāsā, rotāts sudraba krāsas burtiem.

Zane Butlere,
Preiļu vēstures un lietišķā mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.