9. augustā Latgales RSIC sadarbībā ar Preiļu Biznesa inkubatoru rīko informatīvo dienu jauniešiem par finanšu piesaistes iespējām

09.08.2013.

„IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
                                           
Latgales RSIC sadarbībā ar Preiļu Biznesa inkubatoru šī gada 9. augustā rīko

informatīvo dienu jauniešiem par finanšu piesaistes iespējām,
iedzīvotāju iniciatīvām un uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatnosacījumiem

Darba kārtība:

10:45 -11:00  Dalībnieku reģistrācija
11:00 -11:45  Eiropas savieníbas programmas jauniešu iniciatīvu atbalstam , Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona  
                      Struktūrfondu informācijas centra vadības speciālists                                                                                                                                            
11:45- 12:30   ES un valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai, pieejamais atbalsts attīstības posmā,
                       Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra vadības speciālists
12:30-13:00  Kafijas pauze
13:00-13:40  Uzņēmējas Marutas Castrovas labās prakses piemērs
13:40-14:20  Preiļu Biznesa inkubatora darbība, Ineta Liepniece, Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja
Seminārs notiks Preiļos, Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā
Pieteikšanās pa tālruni 65423801 līdz 08.08.2013

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2013.