7. augustā Preiļu parkā Preiļu novada JIP-iešu DRAUDZĪBAS DIENA

07.08.2013.

7. augustā Preiļu parkā norisināsies Preiļu novada jauniešu informācijas punkta (JIP) jauniešu DRAUDZĪBAS DIENA.

Šis pasākums notiks Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes īstenotā projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) 4.10. aktivitātes „Interaktīvās darbnīcas jauniešiem” ietvaros.

Pasākumā „Preiļu novada JIP-iešu Draudzības diena” norisināsies dažādas aktivitātes un galvenā no tām būs –  interaktīvās darbnīcas jauniešiem. Interaktīvo darbnīcu mērķis ir komandas izveide un saliedēšana, kā arī dalībnieku sadarbības veicināšana un jaunu prasmju apgūšana. Visas dienas garumā no plkst. 9.30 līdz 21.00 jaunieši veiks dažādas komandu saliedēšanas un sadarbības aktivitātes un spēles, kurās būs nepieciešams komandas gars, labs noskaņojums un vēlme darboties. Draudzības dienā Preiļu novada jaunieši mācīsies komunicēt, sadarboties, palīdzēt viens otram, kā arī jautri pavadīs laiku kopā kurinot ugunskuru, klausoties mūziku, cepot desiņas un daloties piedzīvojumu dienas iespaidos.

Visi Preiļu novada JIP-ieši un citi novada aktīvie jaunieši, sanākam kopā 7.augustā! Pulcēšanās JIP-ā līdz plkst. 9.30. Apģērbs – ērts un sportisks. Līdzi – labs noskaņojums!

Lai saulaina un pozitīviem piedzīvojumiem pilna Draudzības diena!

Santa Ancāne
Jaunatnes lietu speciāliste
Preiļu novada dome
Tālr: 29327010
e-pasts: santa.ancane@preili.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.