7. augustā Preiļos norisinājās Preiļu novada jauniešu DRAUDZĪBAS DIENA!

07.08.2013.

Eiropas Sociālā fonda projekts
„Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

7. augustā Preiļos norisinājās Preiļu novada jauniešu informācijas punkta (JIP) jauniešu DRAUDZĪBAS DIENA. Šis pasākums norisinājās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes īstenotā projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) 4.10. aktivitātes „Interaktīvās darbnīcas jauniešiem” ietvaros.
Pasākumā „Preiļu novada jauniešu Draudzības diena” notika dažādas aktivitātes jauniešiem brīvā dabā. Programmu vadīja – Santa Ancāne, Ulvis Kravalis un Liene Slavena. Tika apgūti tūrisma pamatelementi un pamatzināšanas, kuras noderēs jauniešiem dodoties ekskursijās un  pārgājienos. Tika apgūti virvju kursa pamatelementi – mezglu siešana,virvju stiprināšana, šķēršļu pārvarēšana un iešana pa nospriegotām virvēm, kā arī tika apskatīts un izmēģināts viss virvju kursam nepieciešamais aprīkojums. Pēc virvju kursa apgūšanas, norisinājās komandas saliedēšanas un sadarbības spēles, kurās visai Draudzības dienas jauniešu komandai vajadzēja saliedēties, vienoties par veiksmīgiem uzdevumu risinājumiem un pieņemt kopīgus lēmumus, kas jauniešiem arī sekmīgi izdevās.
Draudzības dienas laikā jauniešiem bija iespēja ne tikai mācīties un apgūt tūrisma un virvju kursa pamatus, bet arī atpūsties un jautri kopā pavadīt laiku kopīgā piknikā pie ugunskura, peldoties, atpūšoties šūpuļtīklos un izmēģinot tetovējumu zīmēšanu  ar hennu.
Aktīvās un interesantās dienas noslēgumā jaunieši dalījās ar gūtajiem iespaidiem un dāvināja viens otram virtuālas dāvanas un laba vēlējumus. Draudzības dienas dalībnieki izteica vēlējumu, lai šāda veida interesanti pasākumi jauniešiem brīvā dabā notiktu atkal un regulāri.
Visiem bija prieks par kopīgi pavadītu aizraujošu dienu un saulaino laiku! Noslēgumā viena no dalībniecēm teica: “Diena ir nodzīvota velti, ja tu neesi smējies vai izmēģinājis kaut ko jaunu, ko tu nekad neesi darījis. Šī diena noteikti nebija nodzīvota velti!”

Pasākuma video: http://www.youtube.com/watch?v=M-4yoPFbg7c&feature=youtu.be

Sagatavoja:
Preiļu novada Jaunatnes lietu speciāliste
Santa Ancāne

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.