Aldis Adamovičs ievēlēts par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju

31.07.2013.

31. jūlijā noritēja Pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce, kuras laikā par Latgales plānošanas reģiona attītības padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, ieņemot līdzšinējā padomes vadītāja un Krāslavas novada priekšsēdētāja Gunāra Upenieka amatu.

* Latgales plānošanas reģions ir atvasināta publiska persona, kura izveidota ar Reģionālās attīstības likumu un tās darbība tiek finansēta no valsts pamatbudžeta. Latgales plānošanas reģions ir dibināts 2006. gada augustā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. 2006. gada jūnijā LR Saeima pieņēma grozījumus “Reģionālās attīstības likumā” (spēkā no 01.08.2006.) un plānošanas reģioniem piešķīra juridisku statusu. Latgales plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā. Latgales plānošanas reģions darbojas Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārraudzībā, saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Teritorijas plānošanas likumu, Latgales plānošanas reģiona nolikumu un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Latgales plānošanas reģiona attīstības padome pārstāv Latgales pašvaldību viedokli un intereses; organizē un vada ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju; politiskā līmenī pārstāv Latgales reģiona intereses.

Pēdējās izmaiņas: 31.07.2013.