Informācija par Preiļu novada Pašvaldības policijas darba rezultātiem jūlija mēnesī

02.08.2013.

Pavisam konstatēti administratīvie pārkāpumi un sastādīti 109 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem:

 • Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskā vietās reibuma stāvoklī – 43;
 • Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais – 1;
 • Domes saistošo noteikumu pārkāpumi – 48;
 • Patvarība – 1;
 • Dzīvošana bez personu apliecinoša dokumenta vai bez deklarētās dzīvesvietas – 5;
 • Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē – 10 (no tiem protokoli-paziņojumi – 4);
 • Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana – 1;

Veiktie pasākumi

 • Saņemta un atstrādāta informācija (izsaukumi, pieteikumi) par dažāda veida drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā teritorijā – 42;
 • Izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas atbildes – 10;
 • Sagatavoti un izsūtīti dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām – 117;
 • Pasākumi ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā – 9.

J.Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2013.