Vēstis no Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra

26.07.2013.

JAUNUMI

Drīzumā tiks pārtraukta projekta iesniegumu pieņemšana ERAF 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros
26.07.2013
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paziņo, ka 2013.gada 31.augustā tiks pārtraukta projekta iesniegumu pieņemšana darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” vienpadsmitajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Ja 2013. gada jūlijā iesniegtajos projektu iesniegumos pieprasītais finansējums pārsniegs projektu iesniegumu atlases vienpadsmitajā kārtā pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta 2013.gada 31.jūlijā.

Reģionālās darba mobilitātes veicināšanas pasākums – būtisks atbalsts darba ņēmējiem un darba devējiem
26.07.2013
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā turpina pieņemt iedzīvotāju pieteikumus dalībai pasākumā „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”. Šobrīd NVA filiālēs kopumā iesniegti 109 pieteikumi finanšu atlīdzības piešķiršanai tiem cilvēkiem, kuri darbu atraduši ārpus savas dzīves vietas teritorijas, 90 pieteikumi ir atbalstīti, 17 noraidīti, bet pārējo pretendentu atbilstība mobilitātes pabalsta saņemšanas nosacījumiem vēl tiek izvērtēta.

Sākas pieteikšanās biznesa ideju konkursam “Ideju kauss 2013”
26.07.2013
No 17. jūlija sākas pieteikšanās biznesa ideju konkursam „Ideju kauss 2013”, ko jau septīto gadu rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Pieteikšanās noritēs līdz 15. septembrim. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos un sekmēt Latvijas ekonomikas izaugsmi.

Iznācis jaunais 2013./2014.gada Grundtvig darbnīcu katalogs
23.07.2013
Eiropas Komisija publicējusi jauno 2013./2014.gada Grundtvig darbnīcu katalogu. Katalogs sniedz informāciju par darbnīcām, kas pieejamas no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.augustam. Katalogs paredzēts, lai palīdzētu potenciālajiem darbnīcu dalībniekiem – pieaugušo izglītotājiem, kuri darbojas lasīšanas un rakstīšanas prasmju pieaugušajiem mācīšanā, izvēlēties viņus interesējošās darbnīcu tēmas.

PASĀKUMI

Bezmaksas seminārs “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”
01.08.2013, Rīga
2013. gada 1. augustā LIAA konferenču zālē 2. stāvā (Rīga, Pērses iela 2) tiek organizēts bezmaksas seminārs “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”. Semināra laikā komersanti tiks informēti par gaidāmo Norvēģijas finanšu instrumenta projektu iesniegumu atklāto konkursu “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”. Pieteikšanās līdz 2013. gada 29. jūlijam, aizpildot elektronisko pieteikuma formu LIAA mājaslapā.

Bezmaksas seminārs “Kā sagatavot un iesniegt projektu programmā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai””
07.08.2013, Rīga
2013. gada 7. augustā plkst. 10:00 LIAA konferenču zālē 2. stāvā (Rīga, Pērses iela 2) tiek organizēts bezmaksas seminārs „Kā sagatavot un iesniegt projektu programmā „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai””. Pieteikšanās līdz 2013. gada 6. augusta plkst. 16:00, aizpildot elektronisko pieteikuma formu LIAA mājaslapā.

Izglītības iestāžu darbiniekus aicina pieteikties tālākizglītības kursam par interneta iespējām mācību procesā
14.08.2013, Rīga
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos izglītības iestāžu darbinieku profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas kursam „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam”. Nodarbības no 14. līdz 16. augustam notiks Rīgā, Biznesa augstskolas „Turība” telpās. Pieteikšanās termiņš – 2013.gada 4.augustam, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē JSPA mājaslapā.

Konsultācijas par pieteikšanos Comenius aktivitātei “Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide”
16.08.2013, Rīga
2013.gada 16. augustā plkst. 13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 4.stāva semināru telpā (Rīgā, Vaļņu ielā 1) tiek rīkotas konsultācijas Comenius aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” 2013.gada konkursa III. pieteikumu kārtas projektu iesniedzējiem. Konsultācijā aicināts piedalīties skolu pedagoģiskais personāls. Interesentiem iepriekš jāreģistrējas VIAA mājaslapā.

Seminārs projektu iesniedzējiem ES programmā “Jaunatne darbībā”
30.08.2013, Rīga
Seminārs notiks 2013. gada 30. augustā Eiropas Savienības mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Seminārs paredzēts jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un visiem interesentiem, kas vēlas izstrādāt un iesniegt projektu programmā „Jaunatne darbībā” uz 2013. gada 1. oktobra termiņu. Pieteikšanās līdz 26. augustam, aizpildot anketu tiešsaistē JSPA mājaslapā.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

Pēdējās izmaiņas: 26.07.2013.