6. augustā Preiļu Galvenajā bibliotēkā grāmatas “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā” atvēršanas svētki

06.08.2013.

Rūta Kaminska, Anita Bistere.

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums
vēsturiskajā Preiļu rajonā

 

Autors: Kulturasdiena.lv, 2013. gada 3. jūnijs

Apgādā Neputns sērijā Mākslas pieminekļi Latvijā iznākusi piektā grāmata – mākslas zinātnieces Dr.art. Rūtas Kaminskas un Anitas Bisteres darbs Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā, informēja apgāda pārstāve Liāna Bokša.

Jaunajā izdevumā apskatīti un atainoti divdesmit astoņi dievnami Preiļu rajonā, to vidū – Aglonas Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu Bazilika, Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu baznīca, Eleonorviles kapela, Kostigovas (Kostigu) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Lomu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Madaleņas (Sv. Marijas Magdalēnas) Romas katoļu baznīcu un citas sakrālās arhitektūras celtnes un daudzveidīgie sakrālās mākslas paraugi tajās. 

“Kā tas raksturīgs Latgalei, arī Preiļu rajonā bijušas atrodamas visu tradicionālo konfesiju – gan kristiešu (katoļu, pareizticīgo, luterāņu, vecticībnieku), gan Mozus ticīgo svētvietas. Ne viss ir saglabājies, tāpēc pret to, kam bijis lemts nonākt līdz mūsdienām, nepieciešama īpaši saudzīga attieksme. Šobrīd varam runāt par šo mantojumu vismaz trīs gadsimtu garumā. Senākās celtnes te nāk no 18. gadsimta vidus, bet uz vietas tapušo mākslas darbu datējums pamatā aizsniedzas līdz 17./18. gadsimtam, kaut ievesto vērtību robeža pārceļama krietni atpakaļ – līdz 15. gadsimtam. Šim mantojumam var pieskarties no dažādām pusēm, bet, atbilstoši šīs sērijas izdevumu ievirzei, šajā grāmatā, tāpat kā iepriekšējos sējumos, izcelts ir tieši pašu dievnamu apskats, to arhitektoniskā un mākslinieciskā risinājuma savdabība,” grāmatas ievadā raksta Rūta Kaminska.

Grāmata balstīta uz plašākai sabiedrībai mazāk pazīstamu materiālu, kas glabājas Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra arhīvā un ietver arī pirmskara pētnieku savāktā Pieminekļu valdes arhīva dokumentus. Izmantota arī citu dokumentu krātuvju informācija un Latvijas un ārvalstu pētnieku akadēmiskās publikācijas. Sakrālās arhitektūras celtņu foto attēlu autore ir Marika Vanaga. 

Līdz šim šajā sērijā iznākušas grāmatas: Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā.

Izdevumā informācijas kopsavilkums lasāms arī angļu un krievu valodā

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.