Projekts „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

24.07.2013.

Vārkavas novada pašvaldība uzsāka projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. 2011.gada 23.novembrī ir noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099/020 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks no 2011.gada 23.novembra līdz 2013.gada 22.novembrim.

Projekts tiks īstenots uz kopējo summu 347 845.13 LVL, no kuras Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums sastāda 242 351.12 LVL.

Projektā tiek paredzēts sakārtot ūdenssaimniecības sistēmu un kanalizācijas sistēmu Vārkavas novada Vecvārkavas ciemā. Pēc iepirkuma noslēgšanās ar SIA „ĢL Konsultants” tika noslēgts līgums par projektā ietverto būvdarbu realizāciju. Projekta ietvaros ūdenssaimniecībā ir ieplānoti šādi darbi: jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, jauna dziļurbuma izbūve un esošā artēziskā urbuma „Centrs” tamponāža, ūdenstorņa „Centrs” rekonstrukcija, jauna maģistrālā ūdensvada izbūve, gan esošo cauruļvadu rekonstrukcija, gan jauna ūdensvada izbūve. Kanalizācijas sistēmas sakārtošanai ir ieplānoti šādi darbi: jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, priekšattīrīšanas iekārtu izbūve, sūkņu stacijas izbūve, kā arī jauna elektroapgādes pieslēguma izbūve. Būvdarbus tiek plānots pabeigt līdz šī gada rudenim.

Būvuzraudzību projektam veic SIA „Sistēmeksperts” ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūvē sertificēts būvuzraugs Normunds Šteinbergs. Autoruzraudzību projektam veic SIA „PRO VIA” pārstāvis Guntis Zīlis.

Projekta ietvaros 2012.gadā veiktais būvniecības darbu iepirkums vairākas reizes tika pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības birojā, un līdz ar to būvniecības līgumu neizdevās noslēgt. Taču šogad darbi rit ļoti raiti, un būvnieki strādā, pēc iespējas mazāk radot neērtības gan ciema iedzīvotājiem, gan arī apkārtējiem iedzīvotājiem, veicot būvniecības darbus valsts ceļa tuvumā. Satiksme nevienā no ceļa posmiem netiks slēgta, visi darbi, savstarpēji saskaņojot, tiks veikti, netraucējot iedzīvotājus.

Vija Šmeikste,
Vārkavas novada pašvaldības projektu vadītāja 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.