Izmaiņas Preiļu novada domes deputātu sastāvā

23.07.2013.

Ar 2013. gada 1. jūliju stājās spēkā grozījumi likumā „Par pašvaldībām”, kas paredz domes amatu savienošanas ierobežojumus pašvaldību deputātiem, liedzot ieņemt amatu pašvaldības administrācijā, ja deputāta pienākumos ir domes lēmumu projektu sagatavošana, tiesiskuma un lietderības pārbaude, kā arī kontrole un uzraudzība.

Pamatojoties uz likuma grozījumiem, no saraksta „Mūsu partija” domē ievēlētais Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins nolika deputāta mandātu, viņa vietā stājās deputāts, kurš attiecīgajā sarakstā kā nākošais ieguva visvairāk vēlētāju balsu skaitu – SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājs Jānis Anspoks.

Izvēle bija jāizdara arī Preiļu novada domes izpilddirektora vietniekam Jurim Kovaļevskim, kuram likums liedza apvienot esošo amatu ar deputāta darbu. Juris Kovaļevskis atteicās no izpilddirektora vietnieka darba, saglabāja deputāta statusu un uzņēmās pildīt domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Domes priekšsēdētāja vietnieks aizvietos priekšsēdētāju un pildīs pienākumus priekšsēdētāja prombūtnes laikā.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 23.07.2013.