Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja iedzīvotājiem piedāvā jaunus pakalpojumus

23.07.2013.

Iesaistoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) aktivitātēs, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejai izdevies īstenot vērtīgu un Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novada iedzīvotājiem ļoti nepieciešamu projektu. Tā būtība ir sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošinājums.

Latvijas Sarkanā Krusta darbības principi paredz aizsargāt cilvēku dzīvību, veselību un palīdzēt valstij tās humāno pakalpojumu sniegšanā. Viens no pamatdarbības virzieniem – sniegt veselības veicināšanas un sociālās aprūpes pakalpojumus. Tāpēc, izvērtējot situāciju un citu komiteju pieredzi, nolemts izveidot mūsdienu apstākļiem piemērotu inovatīvu pakalpojumu veidu – veselības istabu, tehnisko palīglīdzekļu nomas centru un pirmās palīdzības apmācību bāzi.

Preiļu slimnīcas vecā korpusa otrajā stāvā atvēlētajās telpās veikts remonts. Projekta ietvaros iegādātas jaunas mēbeles, specializēts medicīniskais aprīkojums, vitāli svarīgi tehniskie palīglīdzekļi un secināts, ka šāds pakalpojums ļoti nepieciešams apkārtējo novadu iedzīvotājiem, kuri cietuši kādā nelaimes gadījumā vai arī atveseļojas pēc operācijas vai smagas slimības.

Veselības istabas darbība tiks virzīta arī uz iedzīvotāju izglītošanu veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos. Tiks sniegts atbalsts atsevišķu primārās veselības aprūpes pakalpojumu piedāvājumiem. Veselības istabā iedzīvotāji varēs saņemt psiholoģisko un sociālo palīdzību, konsultācijas par viņus interesējošiem ar veselību saistītiem jautājumiem, izmērīt arteriālo asinsspiedienu, noteikt svaru, augumu, ķermeņa masas indeksu, glikozes un triglicerīdu līmeni asinīs,  tāpat veikt citas vienkāršas manipulācijas.

Ļoti liels ir pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem. Par projekta līdzekļiem iegādātos tehniskos palīglīdzekļus cilvēki varēs iznomāt jebkurā laikā uz nepieciešamo periodu, par to maksājot nelielu nomas maksu (lai varētu veikt palīglīdzekļu tehnisko apkopi).Pieejami padušu un elkoņu kruķi, ratiņkrēsli, staigulīši, pretizgulējumu matrači, tualetes podi-krēsli, tualetes podu paaugstinājumi pacientiem pēc gūžas locītavas endoprotezēšanas.

LSK Preiļu komitejā darbosies:

Veselības istaba trešdienās no plkst 9.00-16.00

Tehnisko palīglīdzekļu nomas punkts.

Pirmās palīdzības apmācība autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem u. c interesentiem.

Interesenti var zvanīt LSK Preiļu komitejas valdes priekšsēdētājai Inetai Anspokai pa tālruni – 28669397 vai izpilddirektorei Zentai Vucānei – 26851921.

Zenta Vucāne
LSK Preiļu komitejas izpilddirektore

Pēdējās izmaiņas: 23.07.2013.