Novada domes komiteju sēžu un domes sēdes grafiks

17.07.2013.

Novada domes sēde notiks  –  01.08.2013., plkst.15:00

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde notiks  – 17.07.2013., plkst.13:00  

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks  – 25.07.2013., plkst.15:00

Finanšu komitejas sēde notiks  – 29.07.2013., plkst. 15:00

Pēdējās izmaiņas: 17.07.2013.