Preiļu novada dome aicina pieteikt kandidātus apbalvošanai ar domes Atzinības rakstiem

18.07.2013.

Preiļu novada dome aicina izvirzīt apbalvošanai ar domes Atzinības rakstiem personas, iestādes, uzņēmumus un sabiedriskās organizācijas, kuras ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod ieguldījumu Preiļu novada, Latgales vai Latvijas valsts tautsaimniecības, kultūras, izglītības, veselības aprūpes, sociālajā vai sporta jomā.

Ierosinājumus apbalvojumu piešķiršanai var iesniegt novada domes deputāti, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, iedzīvotāju grupas 20 cilvēku sastāvā, darba kolektīvi un sabiedriskās organizācijas. Iestādes un uzņēmumi Atzinības raksta piešķiršanai vienā reizē drīkst izvirzīt noteiktu skaitu kandidātu: ja nodarbināto skaits ir līdz 100 darbiniekiem – vienu kandidātu, ja nodarbināto skaits ir no 100 līdz 300 darbiniekiem – līdz diviem kandidātiem, ja nodarbināto skaits ir 300 un vairāk darbinieku – līdz 3 kandidātiem.

Pieteikumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzīves viets, darba vieta, ieņemamais amats, kā arī jāpievieno īss darba vai sabiedriskās darbības apraksts un pamatojums, par kādiem nopelniem persona vai kolektīvs ieteikts apbalvojumam. Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstiski Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā līdz 8. augustam, tālrunis 65322766. Iesniegtos pieteikumus izskatīs novada dome, lemjot par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi.

Atzinības raksti iedzīvotājiem tiks pasniegti Preiļu novada svētkos 31. augustā, kad tiks svinēta Preiļu pilsētas 85. dzimšanas diena un 665. gadskārta, kopš vēstures liecībās pirmo reizi minēta apdzīvota vieta – Preiļi.

Ar nolikumu par personu izvirzīšanu Atzinības raksta saņemšanai un Atzinības raksta piešķiršanas kārtību jūs varat iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv .

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 18.07.2013.