NVA filiālēs turpinās pieteikšanās Mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām

12.07.2013.

Visās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs turpinās pieteikšanās dalībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, kura ietvaros nodarbinātām un pašnodarbinātām personām tiek piedāvāta iespēja papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. Turklāt NVA filiālēs Balvos, Krāslavā, Ludzā un Preiļos mācību pretendentu pamatsastāvā vēl var reģistrēties arī elektroniski: http://www.nva.gov.lv/?mode=kuponi.

Kopumā šogad Mūžizglītības pasākumos nodarbinātām personām plānots iesaistīt vairāk nekā 6 tūkstošus cilvēku, šobrīd gan elektroniski, gan klātienē ir reģistrējies 4 231 pretendents, no tiem 3 246 nodarbinātie apmācību kuponus jau ir saņēmuši. NVA aicina neatlikt pieteikšanos līdz pēdējam brīdim, bet darīt to tagad, kad apmācību kuponi vēl ir pieejami.

Valsts atbalstu Mūžizglītības projektā var saņemt tikai tie strādājošie, kuri  visvairāk ir pakļauti bezdarba riskam un kam ir visgrūtāk pielāgoties darba tirgus prasībām: nodarbinātās vai pašnodarbinātās personas, kuras vecākas par 45 gadiem, kā arī personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), ja tām ir noteikta invaliditāte vai apgādībā ir divi un vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem, vai persona ir atzīta par trūcīgu.

Mūžizglītības pasākumos nevar iesaistīties tie strādājošie, kuri ir valsts civildienesta ierēdņa statusā. Mūžizglītības apmācību kuponu nevar saņemt arī tās nodarbinātās personas, kuras iepriekš jau bija ieguvušas izglītību NVA profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai šādu izglītību ir ieguvušas vismaz pirms gada, tāpat pasākumā iesaistīties nevar tie, kuri pēdējo divu gadu laikā jau bija piedalījušies ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” vai „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”.

Maksimālā mūžizglītības apmācību atbalsta  summa vienai personai ir 250 Ls. Apmācību kupona vērtību 100 % apmērā NVA apmaksās personām ar invaliditāti, divu vai vairāku bērnu līdz 18 gadiem vecākiem un trūcīgām personām, kā arī tiem, kam līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi. Atbalsta apmērs pārējiem pasākuma dalībniekiem ir 70% no maksimālās apmācību kupona vērtības. Maksimālais apmācību laiks Mūžizglītības pasākumu ietvaros – 6 mēneši.

Piesakoties mūžizglītības pasākumiem klātienē, NVA filiālē jāiesniedz aizpildīts pieteikums, kas pieejams NVA mājaslapas sadaļā  “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913&from=0) vai arī jāaizpilda tas uz vietas, kā arī jāiesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina personas atbilstību vienam no minētajiem iesaistes kritērijiem: persona atzīta par trūcīgu, ir noteikta invaliditāte, ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Iesniedzot pieteikumu NVA filiālē, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un dokumentu oriģināli, kas apliecina atbilstību iesaistes kritērijiem. Pēc apmācību kupona saņemšanas mūžizglītības pasākuma dalībniekam viena mēneša laikā jāizvēlas izglītības iestāde un jāiesniedz apmācību kupons aizpildīšanai. Pēc NVA uzaicinājuma ar mūžizglītības pasākuma dalībnieku tiks noslēgts apmācību līgums.

ESF projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” tiek īstenots kopš 2010. gada jūlija, lai mazinātu bezdarba risku nodarbinātām personām, nodrošinot iespēju papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot ar darbu saistītas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Kopš projekta sākuma mūžizglītībā tika iesaistītas 18 539 nodarbinātās personas.

Detalizētāka informācija atrodama NVA mājas lapā. NVA mājas lapā atrodams arī Apmācību monitorings, kurā var iepazīties ar izglītības iestāžu piedāvāto apmācību programmu novērtējumu.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Iveta Kancēna
Tālr. 67021808; 67021744
info@nva.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.