Aicinājums daudzbērnu ģimeņu vecākiem!

11.07.2013.

Lai Preiļu novada Sociālajam dienestam būtu iespēja laicīgi informēt izglītības iestādes par bērniem, kuri var saņemt 50 % atlaidi no maksas par pusdienām vispārizglītojošā izglītības iestādē, aicinām daudzbērnu ģimeņu vecākus sākot ar 6. augustu apmeklēt Sociālo dienestu, iesniedzot iesniegumu par minētā pabalsta piešķiršanu.

Atgādinām, ka tiesības saņemt pabalstu – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu (ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni un visi ir vecumā līdz 18 gadiem; pabalsts pienākas arī tiem bērniem, kuri ir vecāki par 18 gadiem, kamēr vien viņi mācās pašvaldības izglītības iestādē) ģimeņu bērnam (bērniem). Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punktā minētajam, daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus. Aizvadītajā gadā pusdienas par puscenu izmantojuši saņemt 70 bērni no 43 daudzbērnu ģimenēm. Par cik dažāda rakstura izmaiņas (vecāko bērnu došanās studēt, pašvaldības izglītības iestādes maiņa pret citu izglītības iestādi u.tml.) skar daudzas ģimenes, aicinām vecākus būt atbildīgiem un savlaicīgi sniegt informāciju sociālajam dienestam.

Domājot par mazākajām atvasēm, vecāki aicināti iesniegt iesniegumu pabalsta – 50% atlaide no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērniem. Aizvadītajā gadā minēto palīdzību saņēmuši 30 bērni no 27 daudzbērnu ģimenēm.

Prieks, ka daudzbērnu ģimeņu novadā kļūst arvien vairāk, ko pierāda datu salīdzinājums ar 2011. gadu, kad atlaidi par ēdināšanu skolā saņēma 38 ģimeņu 63 bērni un atlaidi par bērnu ēdināšanu dārziņā saņēma 21 ģimenes 25 bērni.

Pabalstam – 50% atlaide no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, iespēja pieteikties arī trūcīgo ģimeņu vecākiem.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2013.