Asistenta pakalpojums Preiļu novadā ļoti pieprasīts

11.07.2013.

Kopš gada sākuma visā Latvijā pašvaldību sociālie dienesti koordinē asistenta pakalpojumu piešķiršanu invalīdiem. Ja sākotnēji cilvēku interese par šāda veida pakalpojumu bija neliela un pirmie trīs pakalpojuma saņēmēji bija vien marta mēnesī, tad jau jūnijā divpadsmit Preiļu novada invalīdiem ir iespēja aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, pateicoties valsts apmaksātajiem asistenta pakalpojumiem. Turklāt vairums pakalpojuma saņēmēju ir pirmās grupas invalīdi, kuriem šāda veida palīdzība ir īpaši nepieciešama. Jūlija mēnesī pakalpojumu uzsāk saņemt vēl piecas personas.

Pavadīt uz darbu, izglītības iestādi, dienas centru, palīdzēt iepirkties, apmeklēt ārstu, frizieri, radiniekus, piedalīties dievkalpojumā baznīcā, kapusvētkos vai kādā kultūras pasākumā – tik dažādi mērķi ir asistenta pakalpojuma piešķiršanas nepieciešamībai, pēc kā arī tiek noteikts pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais stundu skaits, taču tas nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā.

Vairumā gadījumu par asistentiem tiek izvēlēti radinieki vai personai pazīstami cilvēki, jo svarīga ir savstarpējā uzticēšanās un abpusēja sapratne. Gadījumos, kad invalīdam pazīstamu cilvēku par asistentu nevar nozīmēt, sociālā aprūpētāja Anastasija Vinogradova, kura koordinē asistenta pakalpojumu sniegšanu Preiļu novadā, piedāvā pakalpojuma sniegšanu cilvēkiem, kuriem ir pieredze vai zināšanas darbā ar invalīdiem. Līdz šim vairumā gadījumu visas personas ar izvēlētajiem asistentiem bijušas apmierinātas.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti sociālajā dienestā jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāpievieno šādi dokumenti: pieaugušam cilvēkam ar I vai II grupas invaliditāti – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību; bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam – VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tāpat jāpievieno izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes – tā var būt izziņa no darba devēja, ja persona strādā, izziņa no mācību iestādes, ja persona mācās, izziņa no dienas centra vai kādas biedrības, ja persona iesaistās kādās aktivitātēs – detalizētāku informāciju sniegs speciālists.

Plānotais finansējums Preiļu novada asistenta pakalpojumu apmaksai no valsts budžeta līdzekļiem sastāda nepilnus desmit tūkstošus latus, kuri, pēc šī brīža aplēsēm, varētu tikt apgūti pilnībā.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2013.