Uzņēmējdarbības uzsācējiem palīdzēs segt arī aizdevuma procentu likmes

10.07.2013.

 

 Šā gada 2.jūlijā Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi t.s. Starta programmā, kuras ietvaros jaunie komersanti Latvijas Hipotēku un zemes bankā var saņemt valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā valsts atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem kļūs vēl pieejamāks.

 Grozījumi Starta programmā paredz, ka kopā ar aizdevumu saimnieciskās darbības uzsācēji un personas, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, varēs saņemt arī atvieglojumus procentu likmes maksājumiem. Personas, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, Latvijas Hipotēku un zemes bankā (LHZB) varēs saņemt procentu likmes atvieglojumu 80% apmērā no aizdevuma procentu maksājumos paredzētā maksājuma. Savukārt saimnieciskās darbības uzsācējiem piedāvātais procentu likmes atvieglojums būs 70% apmērā no procentu maksājumos paredzētā apjoma.

 Svarīgi atzīmēt, ka  procentu likmes atvieglojums var tikt piemērots arī tiem saimnieciskās darbības uzsācējiem, kuriem aizdevums LHZB tika piešķirts iepriekš, bet tiem nav piešķirts procentu likmes atvieglojums.

 Vienlaikus līdz ar grozījumiem Starta programmas nosacījumos tiek paplašināts potenciālais atbalsta saņēmēju loks – turpmāk atbalstu varēs saņemt arī komersanti, kuru dalībnieki ir juridiskas personas, ja to kopējo daļu skaits nepārsniedz 25%.Tāpat LHZB atbalstu varēs saņemt arī vairumtirdzniecības nozarē un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras iznomāšanas nozarēs strādājošie komercdarbības uzsācēji.

 Šobrīd noteikts, ka LHZB izsniegtie aizdevumi komercdarbības uzsākšanai būs pieejami līdz 2013.gada beigām, taču pēc Eiropas Komisijas jaunās regulas par valsts atbalsta sniegšanu jaunajiem komersantiem pieņemšanas šī gada nogalē, Ekonomikas ministrija veiks attiecīgus grozījumus Starta programmu regulējošajos MK noteikumos, paredzot, ka LHZB sniedz aizdevumus un procentu likmes atvieglojumus līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem 2009.gada 31.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.293 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”” var iepazīties MK mājaslapā <http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40290351&mode=mk&date=2013-07-02> .

 Pēc grozījumu stāšanās spēkā aktuālā informācija būs pieejama Latvijas Hipotēku un zemes bankas mājaslapā <http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/starta_programma> .

 

Pēdējās izmaiņas: 10.07.2013.