Preiļu novada dome pieņēmusi Preiļu pilsētas aktīvās atpūtas zonas iekšējās kārtības noteikumus

06.07.2013.

  Preiļu novada domes sēdē tika pieņemti jaunatklātās aktīvās atpūtas zonas iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka sabiedriskās kārtības normas, kuras jāievēro gan atpūtas zonas un peldvietas apmeklētājiem, gan BMX velotrases izmantotājiem.

 Aktīvās atpūtas zona ir pieejama apmeklētājiem vasaras periodā – no 1. maija līdz 1. oktobrim laikā no plkst. 6.00 līdz plkst. 23.00. Jāievēro, ka peldēšanās nav atļauta apģērbā un bez peldkostīmiem vai peldbiksēm. Noteikumi aizliedz braukt ar vējdēļiem, ūdens motocikliem, peldināt suņus un citus mājdzīvniekus. Jāievēro kārtība un tīrība, nedrīkst smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas. Publisku pasākumu rīkošanai jāsaņem atļauja Preiļu novada domē.

  BMX trases lietotājiem jāievēro, ka braukšana pa BMX trasi obligāti jāsaskaņo ar administratoru. Pa trasi drīkst pārvietoties tikai ar velosipēdu, uzliekot drošībai nepieciešamo ekipējumu. Trasi atļauts izmantot tikai diennakts gaišajā laikā, bērniem līdz 12 gadu vecumam pa velotrasi atļauts pārvietoties tikai pilngadīgas personas pavadībā.

 Aktīvajā atpūtas zonā strādās administrators, kurš būs atbildīgs par noteikumu ievērošanas kontroli. Apmeklētājiem pašiem jāuzņemas atbildība par savu veselību un drošību, tāpat apmeklētājiem jāinformē administrators, ja tiek atklāti kādi atpūtas vietas aprīkojuma bojājumi.

 Par noteikumu neievērošanu aktīvās atpūtas zonas administrators ir tiesīgs pieprasīt no apmeklētājiem rakstisku paskaidrojumu, pārkāpumu izskatīšana ir uzticēta Preiļu novada pašvaldības policijai. Ja pārkāpumu rezultātā tiks radīts ļaunprātīgs bojājums aprīkojumam, tad tiks konstatēts materiālā kaitējuma apmērs, kas būs jāatlīdzina zaudējuma izraisītājam. Par noteikumu prasību neievērošanu apmeklētāju drīkstēs izraidīt no aktīvās atpūtas zonas, kā arī saukt pie administratīvās atbildības normatīvo aktu paredzētajā kārtībā. Lēmumu pieņems pašvaldības policijas darbinieki. Atgadoties ārkārtas situācijai, nekavējoties jāziņo par notikušo aktīvās atpūtas zonas administratoram vai pašvaldības policijai.

 Ar pilnu iekšējās kārtības noteikumu redakciju var iepazīties pie aktīvās atpūtas zonas  informācijas stenda vai Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv .

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Aktīvās atpūtas zonas iekšējās kārtības noteikumi (pdf)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.