No 30. jūlija līdz 1. augustam Preiļos norisināsies Vēsturnieku vasaras dienas

30.07.2013.

Vasaras dienas ir tradicionāla Vēstures skolotāju biedrības (VSB) biedru tikšanās – katru gadu vasaras vidū, ikreiz citā Latvijas novadā. Šī tradīcija aizsākās 1998. gadā Bernātos.

VSB 16. Vasaras dienas notiks 2013. gada 30. jūlijā – 1. augustā Preiļos

2012 Alūksne
2011 Aizkraukle
2010 Limbaži
2009 Kuldīga
2008 Valmiera 
2007 Bauska 
2006 Jēkabpils
2005 Jāņmuiža 
2004 Daugavpils 
2003 Jelgava 
2002 Ventspils
2001 Smiltene
2000 Engure
1999 Vecbebri
1998 Bernāti

Vasaras dienu laikā vēstures skolotāji mācās, dalās pieredzē, apspriež aktuālās vēstures mācīšanas problēmas un kopīgi meklē tām risinājumus. Vasaras dienas ir vieta, kur skolotāji pirms jaunā mācību gada sākuma satiek muzeju, arhīvu un izdevniecību pārstāvjus. Kad vien iespējams, tiek aicināti arī kaimiņvalstu skolotāji, lai mācītos no viņu pieredzes. 

Svarīga Vasaras dienu sastāvdaļa ir vietējā kultūras mantojuma iepazīšana. To dara gan aicinot vietējos speciālistus uzstāties ar lekcijām un prezentācijām, gan dodoties izzinošās ekskursijās pa apkaimi. 

Vasaras dienas ir arī vieta, kur iepazīt jaunas mācību metodes un materiālus. Uz sadarbību tiek aicināti arī tie, kas vēlas stādīt priekšā jaunus mācību materiālus, iepazīstināt ar pētījumu rezultātiem vai jaunām idejām.

Vasaras dienas rīko katru gadu cita darba grupa, kurā ir novada aktīvākie VSB biedri un pārstāvis no valdes.

Šogad Latvijas vēstures skolotāju vasaras dienām ir īpaša forma – sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju, tiks rīkota  konference „Latgale – multikulturālā un daudzkonfesionālā”, uzaicinot gan Latgales vietējos vēstures pētniekus un ekspertus, gan  zinātniekus no Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes un  Latvijas Vēstures institūta. Konferences sagatavošanas darba grupā ir muzeja vadītāja Tekla Bekeša, vēstures speciāliste Zane Butlere, Preiļu novada Izglītības pārvaldes vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Nora Šņepste. Konferences saturs un programma ļaus visiem interesentiem labāk izprast Latgales, Preiļu un Aglonas novada vēstures īpatnības un to nozīmi, vērtību visas Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā; ļaus mums visiem, šeit dzīvojošajiem labāk saprasties, sadarboties kopīgu mērķu īstenošanai.

Kā mūsu īpašā „odziņa”, kas atšķirs šo pasākumu no pārējiem, ir izstrādāta Preiļu vasaras dienu emblēma un, iespējams,  būs arī karogs.

Nora Šņepste

 

Konference „Multikulturālā un daudzkonfesionālā Latgale”

Preiļu 1. pamatskolā, Daugavpils ielā 34
31. 07. 2013.

Programma  

10:30 – 11:00 Reģistrācija, kafijas pauze
11:00 Konferences atklāšana
11:10 – 11:30 Ziņojums: „Kā rakstīt novada vēsturi: dažas teorētiskas atziņas un praktiskas pamācības” Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta direktors, Dr.hist. Henrihs Soms
11:30 – 11:50 Ziņojums: „Gailīši un Gaiļmuiža” Kinorežisors, novadnieks Jānis Streičs
11.50 – 12:10  Ziņojums: „Kapsētu pieminekļi kā Latgales kultūrainas nozīmīga daļa” Dr.habil.philol., prof. Janīna Kursīte-Pakule
12:10 Kafijas pauze
12:30 -12:50 Ziņojums: „Dominikāņu ordeņa misionāri Latgalē: starp „melno leģendu” un īstenību” Latvijas Universitātes teoloģijas doktorants Reinis Norkārkls
12:50 -13:50 Ziņojums: „Ebreji Latgalē” „Ebreju apbedīšanas tradīcijas” , došanās uz Preiļu Ebreju kapiem, Muzeja „Daugavpils un Latgales ebreji” direktors, pedagogs un novadpētnieks Josifs Ročko
13:50 – 15:00 Pusdienas (Preiļu 1. pamatskolā, Daugavpils ielā 34)
15:00 – 15:20 Ziņojums: „Katoļu baznīca Latgalē poļu laikos” Dricānu Svētā Sīmaņa un Svētā Jūdas Romas katoļu baznīcas draudzes prāvests Māris Lavreckis
15:20 – 15:40 Ziņojums: „Tekstilijas Latgales Romas katoļu draudžu dievnamos” Latvijas Vēstures institūta etnoloģijas nodaļas vadītāja Dr. hist. Aija Jansone
15:40 – 16:00 Ziņojums: „Latgales skolu sovjetizācija skolotāju dzīvesstāstos” Daugavpils M. Rotko Mākslas centra galvenā krājuma glabātāja Mg. hist. Zane Stapķeviča
16:00 – 16:20 Ziņojums: „Preiļu novada vecticībnieku kopienas vēsture trīssimt gadu garumā” Publiciste un novadpētniece Tatjana Kolosova-Peresta
16:20 – 16:40 Kafijas pauze
16:40 – 17:00 Ziņojums: „Latgales vecticībnieku kopiena kā gadsimtiem senas kultūras atspulgs” Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas centrālās padomes priekšsēdētājs, Moskvinas vecticībnieku draudzes mācītājs, mācību programmas: „Dieva likums un kristīgā ētika” vadītājs Silajāņu pamatskolā Ivans Larionovs
17:20 – 18:20 Nodarbība: „Borhu mantojums Preiļos” Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas vadītāja Dr. hist. Antonija Vilcāne
20:00 Vakara noslēgums Preiļu KN zālē, danči kopā ar folkloras kopu „Rūtoj”

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.