Uzņēmējiem visā Latvijā ir iespēja saņemt atjaunoto bezmaksas darba aizsardzības rokasgrāmatu

01.07.2013.

Lai palīdzētu jaunajiem komersantiem veidot drošus darba apstākļus sev un darbiniekiem, Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) ir atkārtoti atjaunojusi informatīvo materiālu „Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”. Materiāls ikvienam komersantam bezmaksas ir pieejams gan elektroniskā, gan iespiestā formātā.

Materiāls satur aktualizētu un papildinātu informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos darba tiesību un darba risku novēršanas jomās. Rokasgrāmata ietver plašu informāciju par darba aizsardzību, tās reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 17 uzņēmējdarbības nozarēs, kā arī par iespējamajiem darba vides riskiem, to novērtēšanu un novēršanu.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: „Daudziem uzņēmējiem, īpaši tiem, kas tikai uzsāk darbību, normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības var šķist pārāk sarežģītas, apgrūtinošas un varbūt pat lieks pienākums. Tomēr katram darba devējam ir jāuzņemas atbildība par drošas darba vides izveidi. Tāpēc, lai palīdzētu uzņēmējiem orientēties normatīvo aktu jūrā un skaidrotu to piemērošanu praksē, esam atkārtoti izdevuši šo materiālu, iekļaujot jaunākās prasības.”

Visiem komersantiem jaunais, aktualizētais materiāls „Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem” bez maksas ir pieejams Uzņēmuma reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas Rīgas un reģionālajās nodaļās, biznesa inkubatoros un LDDK reģionālajās filiālēs visā Latvijā un elektroniski www.lddk.lv/da. Gadījumos, kad tuvumā nav pieejama izplatīšanas vieta, to var pasūtīt pa pastu. Materiāls ir izdots 12 000 eksemplāros. Tas vēl pēdējo reizi tiks atjaunots un izdots šī gada beigās.

 

Vairāk informācijas par materiālu „Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”, tā izplatīšanas vietām un pasūtīšanu var atrast LDDK mājas lapā www.lddk.lv vai SIA „Comperio” mājas lapā www.comperio.lv .

Pielikumā materiāla saturs (PDF)

Informācijai

Materiāls tapis Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros (projekta identifikācijas nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002). Jaunais materiāls ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar LR Labklājības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu speciālistiem, kā arī ar SIA „Comperio” un SIA „DDV” ekspertu līdzdalību. 

Marija Simanova
Latvijas Darba devēju konfederācija
Projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” projekta vadītāja

Gunta Misāne, SIA „Comperio” sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr.: 29115356, E-pasts: gunta@comperio.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.