Aicinām iepazīties ar jaunākajām ziņām par finanšu piesaistes iespējām no reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem

01.07.2013.

Plašāku informāciju skatīt www.esfinanses.lv

JAUNUMI

Izsludināts projektu konkurss ERAF 2.3.2.2.2. apakšaktivitātē “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai”
27.06.2013
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2013.gada 1.augusta līdz 30.septembrim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātē”Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai”. Aktivitātes mērķis ir veicināt komersantu paplašināšanos vai jaunu komersantu veidošanos, attīstot industriālo telpu izveidi reģionos (pilsētās ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20 000 vai 10 km attālumā no to robežas, izņemot Rīgu). Projekta iesniedzēji ir Latvijas Republikā reģistrēti komersanti vai ostu pārvaldes.

Joprojām klātienē var pieteikties NVA Mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām
28.06.2013
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs klātienē turpinās pieteikšanās dalībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, kura ietvaros nodarbinātām un pašnodarbinātām personām tiek piedāvāta iespēja papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās.

Plānots atkārtots konkurss radošo industriju attīstībai
25.06.2013
Noslēdzies konkurss Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansētajā mērķprogrammā „Radošo industriju pilotprojektu konkurss”. Mērķprogrammas ietvaros uzņēmējiem un citām juridiskām personām rudenī paredzēts atkārtoti izsludināt projektu konkursu.

Izsludināts projektu konkurss ES programmas “Progress” ietvaros
26.06.2013
ES programmas “Progress” sadaļas „Darba apstākļi” ietvaros līdz 2013. gada 13. septembrim izsludināts projektu konkurss “Darba ņēmēju norīkošana darbā: kā uzlabot administratīvo sadarbību un pieeju informācijai”. Projektus ir tiesīgi iesniegt juridiskās personas, valsts iestādes, sociālie partneri, bezpeļņas organizācijas, pētniecības centri, institūti, universitātes un citi iesniedzēji.

NVA aicina darba devējus veidot darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti Latgales reģionā
26.06.2013
Darba devēji – komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas) ir aicināti pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos, Krāslavā, Ludzā un Preiļos darba vietu izveidei bezdarbniekiem ar invaliditāti. Šo darba vietu izveidi finansē valsts no nodarbinātības speciālā budžeta.

Piešķirtais valsts līdzfinansējums ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā – ieguldījums ekonomikas un radošo industriju attīstībā
27.06.2013
Š.g. 25. jūnijā Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts rīkojuma projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Ir būtiski, ka līdzekļi līdzfinansējumam filmu nozarei tiek piešķirti šogad, jo 2013. gadā Latvijā plānots uzņemt vairākas ārvalstu filmas, kas sniegs nozīmīgu ieguldījumu gan filmu profesionāļu nodarbinātībā, gan kopējā ekonomikas un radošo industriju attīstībā.

PASĀKUMI

Informatīvs seminārs par KPFI atklāta projektu konkursu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta”
04.07.2013, Rīga
Š.g. 4.jūlijā plkst.13:00, VARAM lielajā zālē (Peldu iela 25, Rīga, 409.telpa) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina komersantus, kultūras institūcijas, izglītības un ārstniecības iestādes uz informatīvo semināru par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta”. Lai piedalītos seminārā un saņemtu izdales materiālus aicinām iepriekš pieteikties, norādot vārdu, uzvārdu, organizāciju, e-pasta adresi un semināra nosaukumu, līdz š.g. 3.jūlijam, nosūtot e-pastu uz adresi: razosana_kpfi@varam.gov.lv

PROJEKTU PIEREDZE

E-avīze par ESF projektiem Rīgas plānošanas reģionā
27.06.2013
Sagatavots piektais Sabiedrības integrācijas fonda E-avīzes izdevums par Eiropas Sociālā fonda projektiem Rīgas plānošanas reģionā. Šajā izdevumā – Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Jāņa Miezera un ES struktūrfondu informācijas centra vadītājas Daces Grīnbergas viedoklis par ESF projektu īstenošanu, kā arī ilustratīvi projektu pieredzes stāsti Rīgas reģionā.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2013.