Programma vietējo uzņēmumu attīstības veicināšanai – “Latvijas Zelts”

25.06.2013.

Latvijai ir svarīgi jebkādi uzņēmumi, kas darbojas Latvijā, godprātīgi maksā nodokļus, nodrošina darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un veicina valsts attīstību, taču šī brīža ekonomiskās situācijas kontekstā īpaša uzmanība jāpievēš un jāizceļ tie, kas ražo un rada pievienoto vērtību Latvijā. Tādēļ programmas “Latvijas Zelts” ietvaros atbalsts plānots sniegt tieši tiem uzņēmumiem, kas ar savu darbību sniedz pēc iespējas lielāku pienesumu valsts ekonomikai (ražošanas uzņēmumi, pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi reģionos, u.c.).

Priekšroka būs tām kompānijām, kas vēlas attīstīties, paplašināt piedāvāto produktu klāstu un tirgus daļu. Ļoti gaidīti ir uzņēmumi no reģioniem, jo apzināmies, cik katra darba vieta Latvijas novados ir svarīga. Programmas ietvaros plānojam izveidot Latvijas Zelta simtnieku – uzņēmumus, kurus atbalstīt īpaši, veicinot to izaugsmi nākotnē.

Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, dodiet ziņu, kontakti norādīti pieteikuma anketā (DOC).

Info iesūtīšanas termiņš – š.g. 30. jūnijs

Ar cieņu, 
Ilma Briede,
projektu attīstības koordinatore”Latvijas Zelts”

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.