Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds atsāk projektu pieteikumu pieņemšanu programmā „Atbalsts kopienu centriem”!

25.06.2013.

Viena no populārākajām un ilglaicīgākajām Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) programmām ir „Atbalsts kopienu centriem”. Tajā atbalstu var saņemt biedrības vai nodibinājumi , kas veic kopienu centru funkcijas Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.

Programmas ietvaros fonds atbalsta izmaksas, kas sedz:

–          kopienas centra telpu sakārtošanu,

–          mēbeļu un aprīkojuma iegādi,

–          pasākumus iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības vietējās sabiedrības dzīvē sekmēšanai,

–          mūžizglītības pasākumus.

Projektu pieteikumus var iesniegt  līdz š.g. 30. augustam, 16.00 slēgtā aploksnē personīgi LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā 149-507.kab. Rīga, LV-1013. vai sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 2013. gada 30. augusts), ar norādi Programmai „Atbalsts kopienu centriem”.

Plašāku informāciju  var iegūt  LKIF mājas lapā:  www.iniciativa.lv  sadaļā  „Projektu iesniedzējiem”.

Informāciju sagatavoja:
Elita Uzulēna
LKIF projektu un komunikāciju vadītāja
t. 26558082
elita.uzulena@iniciativa.lv

Pēdējās izmaiņas: 25.06.2013.