Sākot ar 6. augustu iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

11.07.2013.

Lai arī vasara vēl ir tikai pusē un prāts nebūt nenesas uz mācībām, Preiļu novada Sociālais dienests jau savlaicīgi aicina Preiļu novada trūcīgās ģimenes un aizbildnībā nodoto bērnu likumiskos pārstāvjus neatlikt uz pēdējo brīdi bērnu sagatavošanu skolas gaitām, un sākot ar 6. augustu aicināti pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Lai arī vairakkārt masu mēdijos izskanējis, ka visu nepieciešamo mācībām būs jānodrošina izglītības iestādēm, sekmīgai mācību procesa nodrošināšanai daudzas lietas tomēr jāsarūpē arī vecākiem pašiem, tāpēc jau daudzus gadus pašvaldība sniedz materiālo palīdzību vienām no sociāli mazaizsargātākajām iedzīvotāju grupām – trūcīgajiem un aizbildņiem.

Atbilstoši Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”, „tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušai ģimenei, kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuras bērns (bērni) apmeklē kādu no Preiļu novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, kā arī aizbildnībā nodotam bērnam, ja par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada Bāriņtiesa”. Ikviens, kas atbilst kādai no augstāk minētajām sociālajām grupām, aicināts savlaicīgi griezties Sociālajā dienestā, jo iesniegumu pieņemšana ilgs tikai līdz septembra beigām. Līdzīgi kā aizvadītajos gados, arī šogad pabalsta mācību līdzekļu iegādei apmērs nav ticis mainīts – tie ir 25 lati vienam skolēnam.

Aizvadītajā gadā minētais pabalsts ticis piešķirts 81 ģimenes 133 bērniem, kas bijis par 15 procentiem mazāk nekā 2011. gadā, kas lielā mērā skaidrojams ar kopējo bērnu skaita samazinājumu par 17 procentiem trūcīgo ģimeņu vidū –  no 333 bērniem 2011. gadā līdz 275 bērniem aizvadītajā gadā.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2013.