Preiļu novada dome piešķir līdzfinansējumu domes iestāžu un biedrību projektiem

13.06.2013.

Pašvaldība LEADER programmas konkursā iesniegusi vairākus projektus 

Iepriekšējā domes sēdē tika izvēlēti prioritārie projekti, kurus pašvaldība iesniedza biedrības „Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā devītās kārtas projektu konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Domes ārkārtas sēdē tika piešķirts līdzfinansējums gan domes, gan biedrību iesniegtajiem projektiem.

Preiļu 2. vidusskolas teritorijā – esošajā basketbola laukumā – plānots izveidot pilsētas ielu vingrošanas laukumu, kura kopējās izmaksas sastāda 8 240,34 latus. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldība paredzēja līdzfinansējumu 3 740,34 latus. Piešķirts līdzfinansējums 3 740,34 latu Aizkalnes tautas nama ēkas vienkāršotai rekonstrukcijai, projekta kopējās izmaksas – 8 240,34 lati. Iesniegts projekts arī Dienvidlatgales tērpu iegādei Saunas pagasta etnogrāfiskajam ansamblim „Naktineica”. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 4 874 latus, publiskais finansējums – 4386,60 lati, domes līdzfinansējums – 1 510,94 lati. Pašvaldība projektu konkursā piedalās arī ar projektu informatīvo zīmju izgatavošanai un uzstādīšanai pie kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem Preiļu novadā. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 12 948,60 latus, publiskais finansējums – 11 653,74 lati. Atbalsta gadījumā domes līdzfinansējums projektam būs 4014,07 lati.

Biedrības Preiļu novadā plāno realizēt projektus dažādās jomās

Projektu atbalsta gadījumā dome paredzēja līdzfinansējumu arī vairāku biedrību projektiem. Latgales pareizticīgo biedrība startē ar projektu, kas paredz veikt jumta seguma vienkāršotu renovāciju Aizkalnes pareizticīgo baznīcai. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldības nākošā gada budžetā paredzēts līdzfinansējumu 1 157,83 latu apmērā, projekta kopējā summa – 11 578,27 lati. Biedrība „Moskvinas vecticībnieki” projektu konkursā startē ar projektu ”Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nama teritorijas labiekārtošana”. Deputāti piešķīra līdzfinansējumu 323,83 latu apmērā, projekta kopējās izmaksas sastāda 3 238,30 latus.

Biedrība „Sabiedriskais centrs „Līči”” konkursā startē ar diviem projektiem. Kopējās izmaksas projektam „Projektora, ekrāna, apskaņošanas aparatūras iegāde pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai lauku iedzīvotājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” sastāda 4127,45 latus, piešķirtais līdzfinansējums – 412,75 latu apmērā. Lai realizētu projektā ieplānotās aktivitātes, dome nolēma patapināt biedrībai „Sabiedriskais centrs „Līči”” uz desmit gadiem Preiļu pagasta pārvaldes ēkas, Jaunatnes ielā 1, lielo zāli. Otrajam biedrības projektam, kas paredz Preiļu pagasta Dzeņu, Ivdrīšu, Pupāju, Šoldru kapsētu labiekārtošanu, piešķirts līdzfinansējums 1294,61 lata apmērā, projekta kopējā summa – 12 946,13 lati. Savukārt ar biedrību „Smelteriešu cimdiņš” deputāti nolēma slēgt patapinājuma līgumu dažām zemes vienībām, lai biedrība projekta ietvaros varētu veikt Smelteru kapsētas renovāciju un žoga vārtu renovāciju Orīšu kapsētā.  

Visi iesniegtie projekti vispirms tiks izvērtēti biedrībā „Preiļu rajona partnerība”. Atbalstītie projekti tiks nodoti vērtēšanā Lauku atbalsta dienestā, kas pieņems galīgo lēmumu par finansējuma piešķiršanu. Projektu atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējums būs paredzēts 2014. gada pašvaldības budžetā.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 13.06.2013.