Sākas pieteikšanās konkursam «Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”

19.06.2013.

 

Preiļu novada dome, tāpat kā iepriekšējā gadā, aicina novada iedzīvotājus un apbūvēto teritoriju īpašniekus piedalīties konkursā «Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”. Konkursam jāpiesakās līdz 8. jūlijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs. Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiks jūlija un augusta mēnešos.

Objektu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi iedzīvotāji, iepriekš to saskaņojot ar īpašnieku.

Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā. Piedalīties aicinām privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumus un iestādes. Visi konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti vairākās kategorijās: ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā, viensētas pagasta teritorijā, daudzdzīvokļu mājas, sabiedriskie objekti, komercsabiedrību īpašumi, valsts un pašvaldības iestādes. Konkursā tiks vērtēta teritorijas sakoptība un kopskats, ēku un būvniecisko elementu ārējais izskats un piemērotība, dārza funkcionālais plānojums, puķu dobes un košumkrūmi, videi draudzīga saimniekošana, kā arī īpašuma individualitāte. Dalībnieku apbalvošana paredzēta Preiļu novada svētku pasākumā 31. augustā, kad Preiļiem kā apdzīvotai vietai svinēsim 665. gadskārtu.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv , turpat ir atrodama arī pieteikuma veidlapa. Papildus informācija, zvanot konkursa komisijas vadītājai Vitai Patmalniecei, tālrunis – 28367578.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” nolikums (pdf)

PIETEIKUMS KONKURSAM „SAKOPTĀKAIS ĪPAŠUMS PREIĻU NOVADĀ 2013. GADĀ” (doc)


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.