67 skolēniem nodrošināts darbs vasaras brīvlaikā

17.06.2013.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, Preiļu novada skolēniem tiek piedāvāta iespēja vasaras brīvlaika daļu izmantot lietderīgā darbā savā pilsētā vai lauku ciematos. Preiļu novada dome aicināja pieteikties darbam vasarā skolēnus no 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās Preiļu novada vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novadā.

Saņemto pieteikumu skaits bija lielāks nekā pašvaldības teritorijā paredzēto darba vietu skaits, līdz ar to, pamatojoties uz Preiļu novada domes „Noteikumiem par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā”, 115 vecāku iesniegumus skatīja pašvaldības izveidota darba grupa sešu locekļu sastāvā.

Izvērtējot iesniegumus, tapis zināms, ka novadā tiks nodrošinātas 67 darba vietas, konkrētāk, Preiļu pilsētā strādās 32 skolēni, Preiļu pagastā – 8, Aizkalnē – 4, Pelēčos – 14 un Saunā – 9. Skolēnu iesaistīšanu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā nodrošināja sekojošas iestādes – PII „Pasaciņa”, Preiļu Galvenā bibliotēka, Bērnu un jauniešu sporta skola, Aizkalnes pagasta centrs, Preiļu pagasta centrs, Pelēču pagasta centrs, Saunas pagasta centrs un SIA „Preiļu saimnieks”.

Saskaņā ar noteikumiem priekšroka darbam vasaras brīvlaikā tika dota skolēniem no audžuģimenēm, daudzbērnu ģimeņu bērniem un skolēniem no trūcīgām ģimenēm.

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās divas nedēļas, 13 un 14 gadus veci skolēni tiks nodarbināti četras stundas dienā, bet jaunieši no 15 gadu vecuma strādās sešas stundas dienā.

Nodarbinātības projekts ilgs no 1. jūlija līdz 12. augustam, taču sakarā ar to, ka kavējas projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ieviešana un dažu iestāžu pašreiz esošā lielā darba apjomu dēļ, daži skolēni darbu jau ir uzsākuši ātrāk – 17.jūnijā. 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

 

Pēdējās izmaiņas: 17.06.2013.