Novada domes sēde un komiteju sēdes jūnijā

19.06.2013.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks – 19.06.2013., plkst.16:00
Finanšu komitejas sēde notiks  – 20.06.2013., plkst. 15:00
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde notiks  – 21.06.2013., plkst.13:00 

Novada domes sēde notiks – 27.06.2013., plkst.15:00

 

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2013.