Tuvojas noslēgumam Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekts „Baltais putns”

12.06.2013.

Tuvojas noslēgumam Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekts Nr. LLIV-281 „Ilgtspējīga sadarbība „Baltais putns” starp Augšzemi un Latgali” (“The White Bird”)

Tuvojas noslēgumam Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LLIV-281 „Baltais putns” realizācija. Projekts tika uzsākts 2012.gada 1.martā. Projekts noslēgsies 2013.gada 31.augustā. Projekta mērķis – izveidot kopēju programmu un prezentēt to pārrobežu sabiedrībai kā jaunu pasākumu – Latgales un Augšzemes dziesmu un deju festivālu. Dziesmu un deju festivāls „Baltais putns” notiks 2013.gada 29.jūnijā Preiļu parka estrādē. Projekta ietvaros jau notikušas radošās nometnes folkloras kopām, deju kolektīviem, koriem un pūtēju orķestriem. Nometņu laikā Utenas pašdarbības kolektīvi mācījās latgaliešu dejas un dziesmas un Preiļu novada pašdarbības kolektīvi mācījās lietuviešu tradicionālās dejas un dziesmas, kā arī tika apgūtas kopējas programmas, kuras tiks prezentētas Dziesmu un deju festivālā „Baltais putns”. Savu izstrādājumus un produktus festivāla laikā prezentēs arī Utenas un Latgales amatnieki. Festivālā ņems dalību 1000 dalībnieki no Preiļu novada un Utenas. 2012.gadā tika organizēti vairāki folkoras kopu, dejotāju, pūtēju orķestru un koru festivāli gan Preiļos, gan Utenā. Projekta ietvaros tika rīkots Lielais pavasara amatnieku tirgus, kurā piedalījās amatnieki no Latgales un Utenas un prezentēja savus izstrādājumus. Informācija par šiem amatniekiem tiks iestrādāta informatīvajā bukletā. Vēl viens buklets tiks izveidots par visiem projektā iesaistītajiem pašdarbības kolektīviem gan no Preiļu novada, gan Utenas. Projekta ietvaros tika iegādāti tautas tērpi Preiļu novada deju kolektīviem, mūzikas instrumenti Preiļu pūtēju orķestrim, kā arī notiek soliņu rekonstrukcija Preiļu parka estrādē. Projekta ietvaros tika izstrādāta projekta emblēma, kura tiks izmantota Latgales un Augšzemes dziesmu un deju festivāla „Baltais putns” atpazīstamības nodrošināšanai.

Sanita Meļko,
projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 12.06.2013.