Preiļu Mūzikas un mākslas skola audzēkņu sasniegumi 2012./2013. mācību gadā

14.06.2013.

Mūzikas nodaļa

Ronaldam Vilcānam 6.kl., klarnetes spēle –

 • Diploms 27.01.2013. XVIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā ped. Oļegs Koļesņičenko, klarnetes spēle, koncertmeistars Kristina Sauliša;;
 • 2. vieta 28.11.2012. Jūlija Grūtupa II klarnetes spēles jauno izpildītāju konkursā Dobelē;
 •  Atzinība 13.03.3013. II Latgales Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā Rēzeknē,
 • 3. vieta 11.05.2013. III Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā Pūšamimstrumentu spēles audzēkņiem Ozolniekos.
 •  

Ped. Oļegs Koļesņičenko, klarnetes spēle, koncertmeistars Kristina Sauliša

 

Reinim Ķiberim 5.kl., klarnetes spēle

 • Diploms 27.01.2013. XVIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā;
 • Diploms  28.11.2012. Jūlija Grūtupa II klarnetes spēles jauno izpildītāju konkursā Dobelē;
 • Atzinība 13.03.3013. II Latgales Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā Rēzeknē;
 • 2. vieta 11.05.2013. III Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā Pūšamimstrumentu spēles audzēkņiem.

Pedagogs. Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistars Kristina Sauliša

 

Kriatai Šķpēpai, 8. kl., klavierspēle –

 • 1. vieta 02.03.2013 Latvijas Mūzikas skolu Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle audzēkņu Valsts konkursa „Jaunais pianists” II kārtā Daugavpils reģionā.

Pedagogs Irina Skvorcova

 

Zanei Stupānei 3.kl., klavierspēle –

 • Atzinība 02.03.2013 Latvijas Mūzikas skolu Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle audzēkņu Valsts konkursa „Jaunais pianists” II kārtā Daugavpils reģionā;
 • 3. vieta 12.04.2013. VIII Latgales Jauno pianistu konkursā Balvos.

 Pedagogs Inese Orinska

Diānai Harlamovai 4. kl., klavierspēle

 • veicināšanas balva 26.-27. 04. 2013. Starptautiskajā bērnu un jauniešu konkursā „SOLI DEO GLORIA”Gōritz (Vācijā)

Pedagogs Antoņina Mihailova

 

Viesturam Kondratjevam 3. kl, akordeona spēle-

 •  1. vieta 13.02.2013. Starptautiskā akordeonistu –solistu konkursa Limbažos I atlases kārta Daugavpils reģionā,
 • 3. vieta 22.03.2013. Starptautiskā akordeonistu –solistu konkursa II kārtā Limbažos.

Pedagogs Artūrs Savickis

 

Ievai Vizmai Romanovskai 3. kl., saksofona spēle-

 • 2. vieta 13.03.3013. II Latgales Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Rēzeknē;
 • 2. vieta 11.05.2013. III Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā Pūšamimstrumentu spēles audzēkņiem.

 Pedagogs Oļegs Koļesņičenko

Rasai Zīmelei 1. kora klase

 • 3. vieta 30.01.2013. VII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkursā Daugavpilī.

Trio Ronalds Vilcāns, Reinis Ķiberis, Ieva Vizma Romanovska –

 • 2. vieta 27.02.2013. II Latgales Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu ansambļu konkursā „Latgales svilpaunieki

Pedagogs Oļegs Koļesņičenko

Klarnetistu duetam Ronolds Vilcāns un Reinis Ķiberis

 • veicināšanas balva 26.-27. 04. 2013. Starptautiskajā bērnu un jauniešu konkursā „SOLI DEO GLORIA”Gōritz (Vācijā)

 

Akordeonistu orķestrim

 • I pakāpes Diploms 16.02.2013.Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāls- koncerts-Preiļu Mūzikas un mākslas skolas (41,67 punkti);
 • 2. vieta 11.05.2013. Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā Daugavpilī

 Pedagogs Artūrs Savickis

 

Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestrim

 • II pakāpes Diploms 09.03.2013. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novada skatē (43,17 punkti), vadītāji Oļegs Koļesņičenko un Roberts Višķeris;
 • Diploms par 3. vietu 17.03.2013. XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku Latgales novada pūtēju orķestru skatē Rēzeknē un tiesības piedalīties pūtēju orķestru svētku kopkoncertā.

Vadītājs Oļegs Koļesņičenko

 

Marianna Kivriņa 

 • 1.vieta Latvijas skolu audzēkņu 10. karikatūru konkursā „Runča piedzīvojumi…”
 • 2. vieta 12. Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras”

Pedagogs Kazimirs Anspaks

Katrīna Samoviča

 • 1. vieta Latvijas skolu audzēkņu 10. karikatūru konkurss „Runča piedzīvojumi…”.

Pedagogs Kazimirs Anspaks

Ērika Gribonika

 • 3. vieta Latvijas skolu audzēkņu 10. karikatūru konkurss „Runča piedzīvojumi…”.

Pedagogs Kazimirs Anspaks

Linda Vucāne

 • 2. vieta Latvijas skolu audzēkņu 10. karikatūru konkurss „Runča piedzīvojumi…”.

Pedagogs Kazimirs Anspaks

Ditmārs Voitiņš

 • 1. Vieta profesionālās ievirzes izglītības skolu audzēkņu valsts konkursā „Zīmēšanā”.

Pedagogs Kazimirs Anspaks

 Sintija Kozule

 • 3. Vieta profesionālās ievirzes izglītības skolu audzēkņu valsts konkursā „Zīmēšanā”.

Pedagogs Kazimirs Anspaks

 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2013.