Uzlabota tiesu pakalpojumu pieejamība un vides lietojamība jaunajā portālā www.tiesas.lv

14.06.2013.

Tiesu administrācija izveidojusi jaunu tiesu portāla www.tiesas.lv vidi, kas portāla apmeklētājiem būtiski uzlabos informācijas pieejamību un atvieglos saziņu ar tiesām. Portālā pieejamas standartizētas tiesā iesniedzamas veidlapas elektroniskā formātā, iespēja ar nodevu kalkulatoru aprēķināt izmaksas dokumentu iesniegšanai tiesā, pilnveidota tiesas nolēmumu pieejamība u.c. e-pakalpojumi.

Portāls izstrādāts Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros, lai nodrošinātu elektronisko pakalpojumu sniegšanu, uzlabotu tiesu pakalpojumu pieejamību un vides lietojamību, kā arī nodrošinātu informācijas pieejamību par Latvijas tiesu sistēmu.

„Portāla pārveide ir ilgtermiņa ieguldījums, ar ko speram vienu soli tuvāk tiesas lietu elektronizācijai. Paredzēts, ka Tiesu informatīvā sistēma fiksēs un nodrošinās informācijas ievadi tiesvedības pamatprocesa laikā, savukārt datu izplatīšanas sistēma – portāls www.tiesas.lv -, padarīs šos datus pieejamus gan advokātiem, lietas dalībniekiem un iesaistītajām institūcijām, gan arī plašākai sabiedrībai,” skaidro Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Dokumentu iesniegšanas risinājums portālā www.tiesas.lv paredz noteiktu elektronisko veidlapu (iesniegumu, sūdzību, pieteikumu u.c.) pieejamību visiem portāla apmeklētājiem, nodrošinot iespēju tās lejupielādēt, aizpildīt, izdrukāt un iesniegt tiesā personīgi vai nosūtot pa pastu. Nākotnē plānots attīstīt sistēmu tā, lai autentificētiem lietotājiem nodrošinātu veidlapu elektronisku iesniegšanu tiesā.

Savukārt ar nodevu kalkulatora palīdzību ikvienam iespējams aprēķināt valsts nodevas apmēru un citus ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus.

Būtisks uzlabojums ir tiesas nolēmumu apskates risinājums, kas nodrošinās tiesu nolēmumu pieejamību visiem portāla lietotājiem, tos atlasot pēc dažādiem kritērijiem: lietas numura, tiesu iestādes, lietas veida u.c. Šobrīd portālā ir pieejami anonimizēti administratīvo lietu spriedumi, savukārt pēc 2013.gada 1.septembra, atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām, tiks anonimizēti arī spriedumi civillietās, krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās, kā arī citi nolēmumi sabiedrību interesējošās lietās. Autorizēti lietotāji varēs piekļūt pilnai (neanonimizētai) nolēmuma teksta versijai, lietās, kurās tie reģistrēti kā lietas dalībnieki, ievērojot viņu reģistrēto procesuālo statusu lietā, savukārt pārējiem lietotājiem nolēmumi būs pieejami ar aizklātiem personas datiem (anonimizēti).

Viens no nozīmīgākajiem tiesu darbības efektivitātes uzlabojumiem, ir advokātu kalendāra izveide. Kalendārs nodrošina informācijas apmaiņu starp zvērinātiem advokātiem un Tiesu informācijas sistēmu, t.sk., tiesnešiem. Advokāti automatizēti saņem informāciju par nozīmētajām tiesas sēdēm un var reģistrēt informāciju par savu aizņemtību ārpus tiesas, tādējādi palīdzot tiesas procesu darba organizēšanai.

 

Portālā ir izveidota tiesu darba statistikas vizualizācija –  tā ir unikāla iespēja iepazīties ar aktuālo informāciju ikkatrā tiesā un valstī kopumā – uzzināt saņemto lietu skaitu, pabeigto lietu skaitu, apskatīties statistiku par pārsūdzētiem tiesas spriedumiem, kā arī uzzināt, piemēram, cik krimināllietas ir ierosinātas par zādzību, cik par narkotisko un psihotropo vielu glabāšanu konkrētajā tiesā. Šis ir pirmais un pagaidām vienīgais instruments Eiropā, kas tik plaši un lietotājam draudzīgi vizualizē aktuālo tiesu statistiku.

Tiesu statistikas vizualizācija tika veidota sadarbībā ar „Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS” un izveidi finansiāli atbalstīja „Open Society Foundation”.

 

Par projektu „Tiesu modernizācija Latvijā”

Datu izplatīšanas sistēmas, kuras kodolu veido portāls www.tiesas.lv, darbība tiek nodrošināta Tiesu administrācijas īstenotā Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros. Projekta laikā tiesas un ieslodzījuma vietas ir aprīkotas ar modernajām tehnoloģijām, t.sk. videokonferenču un skaņas ierakstu iekārtām, pilnveidota elektronisko dokumentu aprite, uzlabota tiesu izmaksu pārvaldība un tiesu informācijas un pakalpojumu pieejamība, kā arī veikti citi pasākumi tiesu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Papildu informācijai:

Līva Rancāne

Tiesu administrācijas

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta koordinatore

Tālr.: 67063808

E-pasts: Liva.Rancane@ta.gov.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.