No 27. jūnija Preiļu novadā darbību sāk Jauniešu informācijas punkts

27.06.2013.

No 27. jūnija Preiļos, Raiņa bulvārī 24, (2.stāvā) darbosies telpa jauniešiem – Jauniešu informācijas punkts. Tā ir vieta, kur jaunieši varēs tikties, apmainīties ar informāciju, dalīties pieredzē, gūt motivāciju, iedrošinājumu un konsultācijas savu ideju realizācijai.

Jauniešu informācijas punktā notiks konsultācijas ar dažādu jomu speciālistiem, pieredzes apmaiņa, tiks uzzināti labās prakses piemēri dažādās nozarēs.

Ar Preiļu novada domes atbalstu telpā tika veikts kosmētiskais remonts un iegādātas mēbeles, kā arī nepieciešamais IT un biroja aprīkojums. Šobrīd ir radīta jebkuram Preiļu novada jaunietim pieejama vieta, kur uzzināt pilnvērtīgu, saprotamu un aktuālu informāciju par interesējošu tēmu, kā arī lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēja, jauniešu radošuma un uzņēmības attīstība, organizējot tematiskus un informatīvi izglītojošus pasākumus.

Visi novada jaunieši tiek aicināti iepazīties ar Jauniešu informācijas punktu, nebaidīties paust savas idejas un līdzdarboties jauniešu aktivitātēs Preiļu novadā!

(foto: Anna Svetlova)

Santa Ancāne,
Preiļu novada jaunatnes lietu speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.