Aicinām iepazīties ar jaunākajām ziņām par finanšu piesaistes iespējām no reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem

11.06.2013.

Aicinām iepazīties ar jaunākajām ziņām par finanšu piesaistes iespējām no reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem. Plašāku informāciju skatītwww.esfinanses.lv

07.06.2013
Jūnijā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) izsludina pieteikšanos dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, piedāvājot nodarbinātām un pašnodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas. Valsts atbalstu projektā varēs saņemt tie strādājošie, kuri visvairāk ir pakļauti bezdarba riskam un kam ir grūtāk pielāgoties darba tirgus pārmaiņām. Kuponus varēs saņemt nodarbinātās vai pašnodarbinātās personas, kas vecākas par 45 gadiem, kā arī personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), kuras atbilst vismaz vienam no atbalsta mērķgrupas kritērijiem: personai ir noteikta invaliditāte, personai ir divi bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem vai persona ir atzīta par trūcīgu.

VARAM aicina pašvaldības pieteikties atbalstam publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai
03.06.2013
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pašvaldības, to iestādes un to komersantus no š.g. 3. jūnija līdz š.g. 3.jūlijam (ieskaitot) iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai.

Plānots konkurss privātīpašumā esošu kultūras pieminekļu atjaunošanai
07.06.2013
Šā gada 4.jūnijā apstiprināti Ministru kabineta noteikumu grozījumi 3.4.3.3.aktivitātē „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”, kas paredz rīkot aktivitātes trešo un ceturto atlases kārtu. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas. Konkursā varēs pieteikties juridiskām vai komercreģistrā reģistrētām fiziskām personām, kuru īpašumā ir kultūras piemineklis

Izsludināts projektu konkurss “Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”
06.06.2013
Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2013.gada 8.jūlijam ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”. Konkursa mērķis ir veicināt pašvaldību motivāciju īstenot lokālā līmeņa pētījumus, kas novērtētu jauniešu dzīves kvalitāti un sniegtu objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībās.

ES fondu sistēmu vienkāršos un mazinās administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem
04.06.2013
Šodien, 4. jūnijā, Ministru kabinetā izskatīta Finanšu ministrijas sagatavotā koncepcija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF), Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) ieviešanu 2014.-2020. gadā Latvijā.

PASĀKUMI

Seminārs par projektu konkursu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, II kārta
11.06.2013, Rīga
2013.gada 11.jūnijā plkst.11:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās (Rīga, Peldu iela 25, 409.telpā) tiek organizēts informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Pieteikumus dalībai seminārā lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresei kpfi_gaismas@varam.gov.lv

Bezmaksas seminārs “Kā sagatavot un ieviest projektu programmā “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai, 5. kārta””
11.06.2013, Rīga
2013. gada 11. jūnijā plkst. 10:00 LIAA konferenču zālē 2. stāvā (Rīga, Pērses iela 2) tiek organizēts bezmaksas seminārs “Kā sagatavot un ieviest projektu programmā “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai, 5. kārta””. Pieteikšanās līdz 2013. gada 10. jūnija plkst.12.00, aizpildot elektronisko pieteikuma formu LIAA mājaslapā.

Bezmaksas seminārs “Kā sagatavot un ieviest projektu programmā “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings””
13.06.2013, Rīga
2013. gada 13. jūnijā LIAA konferenču zālē 2. stāvā (Rīga, Pērses iela 2) tiek organizēts bezmaksas seminārs “Kā sagatavot un ieviest projektu programmā “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings””. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2013. gada 12. jūnijam, aizpildot elektronisko pieteikuma formu LIAA mājaslapā.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

Pēdējās izmaiņas: 11.06.2013.