11. jūnijā sākas elektroniskā pieteikšanās dalībai NVA Mūžizglītības pasākumos nodarbinātām personām

11.06.2013.

No 2013. gada 11.jūnija, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk elektronisku pieteikumu reģistrāciju dalībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, piedāvājot nodarbinātām un pašnodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. Pieteikties elektroniski Mūžizglītības pasākumiem var NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv). Tie pretendenti, kuriem nav iespējas pieteikties elektroniski, savus pieteikumus varēs iesniegt klātienē NVA filiālēs nedēļu vēlāk – no 2013.gada 18. jūnija (otrdienas). 

Reģistrēties un valsts atbalstu Mūžizglītības projektā varēs saņemt tikai tie strādājošie, kuri   visvairāk ir pakļauti bezdarba riskam un kam  ir visgrūtāk pielāgoties darba tirgus prasībām: nodarbinātās vai pašnodarbinātās personas, kas vecākas par 45 gadiem, kā arī personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), ja tām ir noteikta invaliditāte vai apgādībā ir divi un vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem, vai persona ir atzīta par trūcīgu.

Mūžizglītības pasākumos nevarēs iesaistīties tie strādājošie, kuri ir valsts civildienesta ierēdņa statusā. Mūžizglītības apmācību kuponu nevarēs saņemt arī tās nodarbinātās personas, kas iepriekš jau bija ieguvušas izglītību NVA profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai šādu izglītību ir ieguvušas vismaz pirms gada, tāpat pasākumā iesaistīties nevarēs tie, kas pēdējo divu gadu laikā jau bija piedalījušies ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” vai „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”.

Maksimālā mūžizglītības apmācību atbalsta  summa vienai personai ir 250 Ls. Apmācību kupona vērtību 100 % apmērā NVA apmaksās personām ar invaliditāti, divu vai vairāku bērnu līdz 18 gadiem vecākiem un trūcīgām personām, kā arī tiem, kam līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi, atbalsta apmērs pārējiem pasākuma dalībniekiem ir 70% no maksimālās apmācību kupona vērtības. Maksimālais apmācību laiks Mūžizglītības pasākumu ietvaros –  6 mēneši.

Piesakoties mūžizglītības pasākumiem, pretendenti vispirms tiks reģistrēti pamatsastāvā, bet, kad pamatsastāva plānotais mūžizglītības dalībnieku skaits būs sasniegts, tiks veidots rezervistu saraksts. Reģistrējoties elektroniski, pretendents var izvēlēties jebkuru NVA filiāli, bet, ja izvēlētajā NVA filiālē noteiktais Mūžizglītības pasākumu dalībnieku rādītājs jau būs sasniegts, pretendents varēs reģistrēties rezervistos.

Elektronisko reģistrāciju pabeidzot, pretendents saņems informāciju par rindas kārtas numuru, savukārt aizpildīto pieteikumu viņš varēs saglabāt vai izdrukāt. Pieteikums tiks nosūtīts arī uz iesniedzēja e-pastu, ja  e-pasta adrese pieteikumā tiks norādīta.  

Viena mēneša laikā NVA darbinieks sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju pa telefonu vai e-pastu un informēs par apmācību kupona saņemšanas kārtību. Ja iesniedzējs atbilst mērķa grupas kritērijiem, apmācību kupons viņam tiks izsniegts. Lai saņemtu kuponu, jāierodas NVA filiālē klātienē.

Jāpiebilst vēl, ka reģistrējoties Mūžizglītības pasākumam elektroniski, apmācību programma nav jānorāda, par izvēlēto apmācību programmu jāinformē vēlāk – NVA filiāles apmeklējuma laikā. Izglītības programmu saraksts 2013.gadam ir  pieejams NVA mājaslapā (http://www.nva.gov.lv/docs/17_50efd8748a83f6.43072639.doc).

ESF projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” tiek īstenots kopš 2010. gada jūlija, lai mazinātu bezdarba risku nodarbinātām personām, nodrošinot viņiem iespēju papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot ar darbu saistītas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Kopš projekta sākuma mūžizglītībā tika iesaistītas  18 538 nodarbinātās personas, savukārt šogad NVA plāno mūžizglītības pasākumos iesaistīt aptuveni 6 tūkstošus strādājošo.

Detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapā: (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913&from=0). NVA mājaslapā atrodams arī  Apmācību monitorings, kurā var iepazīties ar izglītības iestāžu piedāvāto apmācību programmu novērtējumu.

Sagatavoja:

Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr. 67021808; 67021744

info@nva.gov.lv

 

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.