Reflektanti varēs pieteikties studijām elektroniski

10.06.2013.

No šī gada 1.jūlija līdz 15.jūlijam visiem studēt gribētājiem būs iespēja ātri un ērti pieteikties studijām 11 Latvijas augstskolās, izmantojot vienotā valsts un pašvaldību portāla www.Latvija.lv/studijas sniegto e – pakalpojumu. Topošie studenti pieteikumu studijām varēs iesniegt jebkurā no piedāvātajām studiju programmām Rīgas Tehniskā universitātē, Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Banku augstskolā, Daugavpils universitātē, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Liepājas Universitātē, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā,  Rēzeknes augstskolā, Ventspils Augstskolā un Vidzemes augstskolā.

Pēc elektroniskās pieteikšanās studijām, visiem reflektantiem obligāti personiski jādodas uz kādu no 11 augstskolu uzņemšanas punktiem, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti un jāapstiprina pieteikums studijām augstskolā.

Ja izvēlētajās programmās ir iestājpārbaudījumi, tad reflektantiem tie jākārto no 16.-19.jūlijam. E-pakalpojumā reflektanti var sekot līdzi pieteikšanās gaitai un uzzināt konkursa rezultātus.

Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmās 1.kārta noslēdzas 19.jūlijā pulksten 19.00. Ja reflektants konkursa pirmajā kārtā būs iekļuvis studiju programmā, kas bijusi viņa pirmā prioritāte, tad viņš var doties uz izvēlēto augstskolu reģistrēties studijām.

Ja  reflektants nav ieguvis studiju vietu 1.kārtā, tomēr vēlas uzsākt studijas, tad no 19.-23.jūlija  pulksten 16.00 var reģistrēties 2.kārtai. Konkursa 2. kārtas noslēgums ir 23.jūlijā pulksten 19.00 un tie ir galīgie konkursa rezultāti.

Reflektants par pieteikšanos maksā reģistrācijas maksu – 20 latus, neatkarīgi no izvēlēto augstskolu, studiju programmu un prioritāšu skaita. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi.

Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv nodrošina pieeju 60 e-pakalpojumiem un satur informāciju par vairāk kā 2122 valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas iespējam.

Iveta Ciganova
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Sadarbības un informācijas departamenta projektu vadītāja
Vairāk informācija
Iveta.ciganova@vraa.gov.lv
Tālr. +371 67079030,
Fakss +37167079001
http://twitter.com/PortalsLV

Pēdējās izmaiņas: 10.06.2013.