Turpinās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektā paredzētie būvdarbi Raiņa bulvārī un citās ielās

10.06.2013.

Turpinās ES KF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” aktivitāšu īstenošana. Šobrīd notiek centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas darbi Raiņa bulvārī, dažās ielās notiek pieslēguma aku izbūve.

Raiņa bulvārī posmā no A. Paulāna līdz Talsu ielai notiek kanalizācijas tīkla izbūve, bet posmā no Talsu ielas līdz Aglonas ielai – ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. Līdz šim vienā no pilsētas centrālajām ielām – Raiņa bulvārī – bija sarežģīta piekļuve pilsētas komunikācijām: Raiņa bulvāra kreisajā pusē (slimnīcai u.c.) ūdensvads bija izbūvēts no Aglonas ielas puses un ļoti sazarots caur iekšpagalmiem, bet bulvāra labās puses privātmājām vispār nebija iespējas pieslēgties ne ūdensvadam, ne kanalizācijai, bet projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros beidzot ir iespēja šos trūkumus izlabot. Rakšanas darbi Raiņa bulvārī turpināsies vēl vairākas nedēļas.

Visi būvdarbi, kas notiek šī projekta ietvaros, ir rūpīgi izplānoti, lai cilvēkiem sagādātu iespējami mazāk neērtību. Raiņa bulvārī sabiedrisko pasākumu dienās būvdarbi tiek pārtraukti. Rakšanas darbi tiek plānoti tā, lai iespējami mazāk traucētu piebraukšanu ar automašīnām – tiklīdz iespējams, tranšejas tiek aizbērtas un ielas posms atvērts satiksmes plūsmai.

Dažviet vēl turpinās pieslēguma aku izbūve (Talsu ielā, Bērzu ielā); Zaļās un Liepājas ielas krustojumā notiks tīklu savienojumu izbūve – tādēļ šeit būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.

Vairākās ielās, kur rakšanas darbi pabeigti un veiktas izbūvēto tīklu pārbaudes, atjaunots asfalta segums – Daugavpils iela, Brīvības iela, Pils iela, Mehanizatoru iela. Šopavasar pilsētas komunikāciju ierīkošanas būvdarbi pabeigti Kalnu ielā un Zaļajā ielā.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts noslēgsies šī gada novembrī. 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 10.06.2013.