Preiļu novada seniori piedalījās Dziesmu un deju festivālā Kārsavā

26.05.2013.

26. maijā Kārsavas novadā notika XII Latgales senioru Dziesmu un Deju festivāls, uz kuru kopā pulcējās 818 dalībnieki. Mūsu novadu pārstāvēja vokālais ansamblis „Virši”, slāvu ansamblis „Kalinuška”, deju kolektīvs „Brūklenītes” un daiļamata meistari.

Pirms lielā koncerta mūsu seniori kopā ar Vārkavas novadu sniedza koncertu Mežvidu pagasta kultūras namā. Pēcpusdienā visi festivāla dalībnieki piedalījās  Malnavas Romas katoļu baznīcā svētbrīdī.

Svētku kulminācija bija krāšņais pašdarbnieku gājiens pa Kārsavas pilsētu.  Ikvienam paliks atmiņā Dziesmu un Deju svētku festivāla „Mana skaistā jaunība, atgriezies vēl vienu reiz” noslēguma koncerts.

Paldies mūsu dziedātājām, dejotājām, kolektīvu vadītājām – Santai Karīnai Ošai, Svetlanai Stepanovai, Valentīnai Bricei, daiļamata meistariem, Preiļu novada domei par sapratni un atbalstu.  Pateicība autobusu šoferiem Andrim Džeriņam un Pēterim Pastaram.

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes vārdā
Janīna Eiduka

 

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2013.