Deputāti lēma par krīzes centra turpmāko darbību

23.05.2013.

Izvērtējot Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra darbību laika periodā no šī gada 1.janvāra līdz šim brīdim (pirmajos četros mēnešos pēc ESF finansējuma pārtraukšanas), sniedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, apkopojot informāciju par Krīzes centra piedāvātā pakalpojuma nepieciešamību, kā arī analizējot citu pašvaldību pieredzi, sniedzot šāda veida pakalpojumu, secināts, ka pakalpojums Krīzes centrā ir dārgs, tāpēc jāmeklē risinājumi izmaksu samazinājumam.

Deputātu nostājas attiecībā uz šo jautājumu bija dažādas, taču 23.maija domes sēdē, vairākumam balsojot „par”, domnieki nolēma ar 1.jūliju veikt izmaiņas Sociālā dienesta Krīzes centra štatu sarakstā – Krīzes centra vadītājas likme tiks samazināta no 1 likmes uz 0,7, psihologam no 1 uz 0,5, sociālajam darbiniekam no 1 uz 0,7, sociālajiem audzinātājiem likme netiks mainīta un būs saglabāta pašreizējā līmenī – 4 likmes. 

Tika nolemts arī samazināt iemītnieku uzturēšanās izmaksas Sociālā dienesta Krīzes centrā. Līdzšinējo Ls 14,00 vietā izcenojums tika noteikts šādā apmērā:

  • Diennakts uzturēšanās izmaksas bērniem ar 3 ēdināšanām – Ls 10,00;
  • Diennakts uzturēšanās izmaksas pieaugušajiem ar vienreizēju ēdināšanu – Ls 9,00;
  • Diennakts uzturēšanās izmaksas pieaugušajiem bez ēdināšanas – Ls 7,00.

Sakarā ar izmaiņām štatu sarakstā tiks samazināti arī Krīzes centram apstiprinātie asignējumi 2013.gadam par summu Ls 3685,00. 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 23.05.2013.