Pašvaldība piešķirs līdzekļus Dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanai

23.05.2013.

23. maija domes sēdē deputāti skatīja SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu. Slimnīcas valde informēja, ka sakarā ar Dzemdību nodaļai veikto telpu remontu ir iekrājušās ievērojamas izmaksas un, lai nodrošinātu nodaļas turpmāko darbību (atbilstoši normatīvo aktu prasībām), nodaļai ir nepieciešams iepirkt atbilstošu aprīkojums – gultas (tai skaitā dzemdību funkcionālā gulta) ar skapīšiem un galdiņiem, kam kopsummā ir nepieciešami vismaz Ls 6000,00.

Slimnīca vēstī, ka esošo stāvokli pasliktina arī fakts, ka SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāji (Līvānu, Riebiņu, Vārkavas novada domes) savu ieguldījumu – naudas līdzekļus Dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanai gan pagājušo gadu, gan šogad diemžēl nav veikuši. Slimnīcas Dzemdību nodaļa tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem – samaksa seko par faktiski notikušām dzemdībām, kā arī maksas pakalpojumiem, bet šie ienākumi ir pārāk mazi, lai izvairītos no zaudējumiem. Izveidojušajās situācijā SIA „Preiļu slimnīca” dotē Dzemdību nodaļas pastāvēšanu izmantojot finansējumu, kas paredzēts citu medicīnas pakalpojumu kvalitatīvai segšanai, radot finanšu trūkumu visās pakalpojumus sniedzošās jomās. Sakarā ar esošo ainu SIA „Preiļu slimnīca” valde lūdz Preiļu novada domei rast iespēju segt zaudējumus Ls 30 000,00 apmērā.

Deputātiem iepazīstoties ar iepriekš minēto informāciju, viedokļi dalījās un tika izvirzīti vairāki priekšlikumi. Pēc ilgām pārrunām un diskusijām tika pieņemts lēmums – piešķirt SIA „Preiļu slimnīca” finansējumu Ls 15 000,00 apmērā un slēgt līgumu ar SIA „Preiļu slimnīca” par finansējuma Dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanai 2013.gada pirmajā pusgadā, līdzekļus paredzot no novada domes budžeta sadaļas „Vispārējie valdības dienesti”. 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

 

Pēdējās izmaiņas: 23.05.2013.