Paziņojums par Preiļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033. gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

03.06.2013.

Preiļu novada pašvaldība 2013. gada 23. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 6 p.4.1. „Par Preiļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Preiļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033. gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada 8.jūlijam.

 Ar Preiļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033. gadam pirmo redakciju var iepazīties Preiļu novada mājas lapā: www.preili.lv (PDF) vai Preiļu novada domē, Preiļos, Raiņa bulvārī 19, Attīstības daļā /kab. Nr. 43/ katru darba dienu no plkst. 8.00-17.00.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.