Tika godināti aizvadītā mācību gada labākie skolēni un pedagogi

29.05.2013.

29. maijā Preiļu Kultūras namā Preiļu novada dome un Izglītības pārvalde apbalvoja mācību priekšmetu valsts olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu, interešu izglītības konkursu un skašu, mūzikas un mākslas konkursu un sacensību uzvarētājus un viņu skolotājus.

Pasākumu atklāja un klātesošos uzrunāja domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, izsakot gandarījumu par augstajiem sasniegumiem un sakot paldies vārdus skolēniem un pedagogiem par ieguldīto darbu visa mācību gada garumā. Domes priekšsēdētājs novēlēja visiem pasākuma apmeklētājiem patīkamu un produktīvu vasaru, lai smeltu spēkus nākamajam mācību gadam un ‘izcīnītu’ jaunas virsotnes.

Pasākuma turpinājumā Preiļu novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis iepazīstināja ar Mācību priekšmetu valsts olimpiāžu, SkZPD, interešu izglītības konkursu un skašu, mūzikas un mākslas konkursu un sacensību uzvarētāju prēmēšanas nolikumu, kurš nosaka prēmiju piešķiršanas kritērijus un to apjomus. A.Zagorska kungam pievienojās Izglītības pārvaldes skolu metodiskā darba speciāliste Valentīna Karpušenko – izsakot pateicību, viņa uzskaitīja labākos skolēnus, kuri ir sasnieguši augstākos rezultātus. V.Karpušenko informēja, ka Preiļu novadā skolās kopumā mācās 1183 skolēni, no kuriem 400 ir piedalījušies valsts olimpiāžu 2.posmā. Starpnovadu (Aglonas, Vārkavas, Preiļu, Riebiņu novadu) olimpiādēs kopumā ir iegūtas 52 – 1.vietas, 62 – 2.vietas un 54 – 3.vietas un 56 atzinības. Uz valsts posmu jeb 3.posmu no Preiļu novada skolām tika izvirzīti piedalīties 17 skolēni.

Valstī mūsu novada skolēni ieguvuši nozīmīgus panākumus:

  • 1.vieta – Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā – Andai Voronei (Preiļu Valsts ģimnāzija, 12.klase);
  • 2.vieta – Vēsturē; Latviešu valodā un literatūrā – Kristai Šķēpai (Preiļu 1.pamatskola, 9.klase);
  • Atzinības: Fizikā – Linardam Šmeikstam (Preiļu Valsts ģimnāzija, 11.klase), Matemātikā – Mārtiņam Lisovam (Preiļu Valsts ģimnāzija, 10.klase).

Atzinības un prēmijas par izciliem panākumiem 2012./2013. mācību gadā saņēma:

Vārds uzvārds

Skola

Krista Šķēpa

Preiļu 1.pamatskola, Preiļu novada BJC, Preiļu MMS

Kristīne Timofejeva

Preiļu 1.pamatskola, Preiļu novada BJC

Zanda Vaivode

Preiļu 1.pamatskola

Laura Repele

Preiļu 1.pamatskola

Einārs Bistrovs

Preiļu 1.pamatskola

Beāta Petrova Kolosova

Preiļu 1.pamatskola, Preiļu novada BJC

Santa Fedotova

Preiļu 1.pamatskola, Preiļu novada BJC

Ausma Dzerkale

Preiļu 1.pamatskola

Brigita Lazdāne

Preiļu 1.pamatskola

Santa Prikule

Preiļu 1.pamatskola

Raivo Liniņš

Preiļu 1.pamatskola

Marianna Kivriņa

Preiļu 1.pamatskola, Preiļu MMS

Patrīcija Agnija Pūdže

Preiļu 1.pamatskola

Vlada Aleksejeva

Preiļu 1.pamatskola

Anete Haritonova

Preiļu 1.pamatskola

Agnese Brīvere

Preiļu 1.pamatskola

Laura Maļina

Preiļu 1.pamatskola

Linda Vucāne

Preiļu 1.pamatskola, Preiļu MMS

Kristiāna Jaudzema

Preiļu 1.pamatskola

Katrīna Samoviča

Preiļu 1.pamatskola, Preiļu MMS

Karīna Anspoka

Preiļu 1.pamatskola, Preiļu novada BJC

Laura Čerpakovska

Preiļu 1.pamatskola

Artis Cveks

Preiļu 1.pamatskola

Elīza Gurgone

Preiļu 1.pamatskola

Sintija Lakovska

Preiļu 1.pamatskola

Rūta Vucāne

Preiļu 1.pamatskola

Zane Rizga

Preiļu 1.pamatskola

Laura Buka

Preiļu 1.pamatskola

Anastasija Isajeva

Preiļu 1.pamatskola

Lauma Tumašova

Preiļu 1.pamatskola

Erlends Zagorskis

Preiļu 1.pamatskola

Ieva Sparāne

Preiļu 1.pamatskola

Arvis Prikulis

Preiļu 1.pamatskola

Alens Šņepsts

Preiļu 1.pamatskola

Kitija Kozule

Preiļu 1.pamatskola

Elvita Fjodorova

Preiļu 1.pamatskola

Katrīna Golubicka

Preiļu 1.pamatskola

Egils Sirmais

Preiļu 1.pamatskola

Sandis Mihailovs

Preiļu 1.pamatskola

Mārtiņš Smirnovs

Preiļu 1.pamatskola

Viesturs Kondratjevs

Preiļu 1.pamatskola, Preiļu MMS

Arianda Čapule

Preiļu 1.pamatskola

Matīss Dambītis

Preiļu 1.pamatskola

Kārlis Sondors

Preiļu 1.pamatskola

Oļesja Medvedjeva

Preiļu 1.pamatskola

Mārtiņš Lisovs

Preiļu Valsts ģimnāzija

Linards Šmeiksts

Preiļu Valsts ģimnāzija

Anna Svetlova

Preiļu Valsts ģimnāzija

Ieva Lisova

Preiļu Valsts ģimnāzija

Normunds Skudra

Preiļu Valsts ģimnāzija

Ieva Gribuste

Preiļu Valsts ģimnāzija

Eduards Volkovs

Preiļu Valsts ģimnāzija

Lauma Vibornā

Preiļu Valsts ģimnāzija

Atis Ivanovs

Preiļu Valsts ģimnāzija

Andis Melderis

Preiļu Valsts ģimnāzija

Lāsma Prikule

Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu novada BJC

Iveta Ivanāne

Preiļu Valsts ģimnāzija

Linda Pudule

Preiļu Valsts ģimnāzija

Agnese Stabulniece

Preiļu Valsts ģimnāzija

Ērika Gribonika

Preiļu Valsts ģimnāzija

Anete Vintiša

Preiļu Valsts ģimnāzija

Arvis Brics

Preiļu Valsts ģimnāzija

Sintija Erte

Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu novada BJC

Sergejs Danilovs

Preiļu Valsts ģimnāzija

Ingrīda Kivleniece

Preiļu Valsts ģimnāzija

Dairis Štagers

Preiļu Valsts ģimnāzija

Lāsma Verze

Preiļu Valsts ģimnāzija

Elīna Cimbolineca

Preiļu Valsts ģimnāzija

Ieva Saulīte

Preiļu Valsts ģimnāzija

Aija Balckare-Kalniņa

Preiļu Valsts ģimnāzija

Kristīne Litavniece

Preiļu Valsts ģimnāzija

Ieva Stafecka

Preiļu Valsts ģimnāzija

Edgars Mičulis

Preiļu Valsts ģimnāzija

Guntars Valainis

Preiļu Valsts ģimnāzija

Austris Bogdanovs

Preiļu Valsts ģimnāzija

Dairis Ābols

Preiļu Valsts ģimnāzija

Arturs Ivanāns

Preiļu Valsts ģimnāzija

Ieva Grēvele

Preiļu Valsts ģimnāzija

Liene Pastare

Preiļu Valsts ģimnāzija

Edgars Brencis

Preiļu Valsts ģimnāzija

Gints Zarāns

Preiļu Valsts ģimnāzija

Mareks Kokorīts

Preiļu Valsts ģimnāzija

Nauris Ernstsons

Preiļu Valsts ģimnāzija

Jēkabs Vasiļevskis

Preiļu Valsts ģimnāzija

Ieva Meikulāne

Preiļu Valsts ģimnāzija

Madara Reča

Preiļu Valsts ģimnāzija

Laima Mukāne

Preiļu Valsts ģimnāzija

Elīna Dūda

Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu novada BJC

Sanita Ūzuliņa

Preiļu Valsts ģimnāzija

Ramona Brūvere

Preiļu Valsts ģimnāzija

Jūlija Starovoitova

Preiļu Valsts ģimnāzija

Vineta Haritonova

Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu MMS

Zane Čerpakovska

Preiļu Valsts ģimnāzija

Anda Vorone

Preiļu Valsts ģimnāzija

Katrīna Strode

Preiļu Valsts ģimnāzija

Mareks Kursītis

Preiļu Valsts ģimnāzija

Žanete Litavnieka

Preiļu 2.vidusskola

Darina Luriņa

Preiļu 2.vidusskola

Jeļizaveta Brice

Preiļu 2.vidusskola

Viktorija Zamkovaja

Preiļu 2.vidusskola

Anželika Litavnieka

Preiļu 2.vidusskola

Anastasija Dekterjova

Preiļu 2.vidusskola

Darina Piskunova

Preiļu 2.vidusskola

Viktorija Grigorjeva

Preiļu 2.vidusskola

Mārtiņš Šņepsts

Pelēču pamatskola

Ditmārs Voitiņš

Priekuļu pamatskola, Preiļu MMS

Kristiāna Skutele

Priekuļu pamatskola

Eduards Skutelis

Priekuļu pamatskola

Laine Giluče

Priekuļu pamatskola

Solvita Ragauša

Priekuļu pamatskola

Sintija Vojevodska

Priekuļu pamatskola

Ronalds Vilcāns

Salas pamatskola, Preiļu MMS

Ieva Vizma Romanovska

Salas pamatskola, Preiļu MMS

Agnese Skabe

Salas pamatskola

Lāsma Strupā

Salas pamatskola

Raitis Vilcāns

Salas pamatskola

Irita Peisiniece

Salas pamatskola

Ivanda Stolipina

Salas pamatskola

Santa Trūpa

Salas pamatskola

Sabīne Vaivode

Salas pamatskola

Raimonda Rubine

Salas pamatskola

Raivis Konstantinovs

Salas pamatskola

Ilze Pastare

Salas pamatskola

Vitālijs Pavlovs

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Rūta Mičule

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Zane Rizga

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Viktorija Jakovļeva

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Niks Volkovinskis

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Aleksandrs Ivanovs

Preiļu novada BJC, Preiļu 2.vidusskola

Anastasija Dekterjova

Preiļu MMS, Preiļu 1.pamatskola

Evita Saleniece

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Līga Magdalēna Pastare

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Lāsma Eriņa

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Annija Stašulāne

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Signija Rubene

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Ieva Kalvāne

Preiļu novada BJC, Rušonas pamatskola

Grieta Kolosova

Preiļu novada BJC, Preiļu Valsts ģimnāzija

Ilona Vilcāne

Preiļu novada BJC, Preiļu Valsts ģimnāzija

Kristiāna Bindare

Preiļu novada BJC, Preiļu Valsts ģimnāzija

Elizabete Stalidzāne

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Airita Erte

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Artis Cimdiņš

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Nils Kacars

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Rūdolfs Vucāns

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Agnese Bicāne

Preiļu novada BJC, Preiļu Valsts ģimnāzija

Matīss Vaivods

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Elīna Vanaga

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Līva Vilcāne

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Ralfs Bagajevs

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Linda Indrikova

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Estere Haritonova

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Emīlija Vansoviča

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Lauma Zalāne

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Annija Anspoka

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Marta Finogejeva

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Linda Vaivode

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Līva Saleniece

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Dinija Gūtmane

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Justīne Stašulāne

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Laine Ševčuka

Preiļu novada BJC, Preiļu 1.pamatskola

Anna Kļaviņa

Preiļu Valsts ģimnāzija

Irita Slūka

Preiļu Valsts ģimnāzija

Viktorija Zabalujeva

Preiļu 2.vidusskola

Diāna Nikiforova

Preiļu 2.vidusskola

Natālija Kirilova

Preiļu 2.vidusskola

Dairis Štagars

Preiļu Valsts ģimnāzija

Ervīns Patmalnieks

Preiļu Valsts ģimnāzija

Guntis Veigulis

Preiļu Valsts ģimnāzija

Reinis Livmanis

Preiļu Valsts ģimnāzija

Raivis Kivlenieks

Preiļu Valsts ģimnāzija

Sofja Kirillova

Preiļu 2.vidusskola

Reinis Ķiberis

Preiļu 1.pamatskola

Zane Stupāne

Preiļu 1.pamatskola

Sintija Kozule

Preiļu Valsts ģimnāzija

 

Pateicību par ieguldīto darbu, motivējot izglītojamos padziļināti apgūt mācību priekšmetu, saņēma skolotāji:

Vārds Uzvārds

Anda Anspaka

Dace Kiuleniece

Ieva Babre

Līvija Eglīte

Laila Vibornā

Irina Skvorcova

Vilhelmīne Jakimova

Mairita Grišule

Irēna Barone

Velta Danovska

Maruta Upeniece

Inga Buka

Žanete Beča

Astrīda Čerpakovska

Kazimirs Anspaks

Marianna Abricka

Raivo Andersons

Ilona Isajeva

Intars Mežinieks

Sandra Mauriņa

Inita Pokšāne

Artūrs Saviskis

Ineta Ivanova

Mārīte Lisova

Valentīna Pastare

Katrīna Tarasova

Anna Verza

Ingūna Patmalniece

Vija Caune

Juris Erts

Guntars Ormanis

Anita Lazdāne

Regīna Pastare

Ilze Rožinska

Daina Erte

Elita Grigale

Zenta Juranča

Natālija Pīzele

Antra Gertmane

Silvija Kivko

Nadežda Hļebņikova

Ilze Čamane

Larisa Arestova

Ludmila Osetrova

Irina Kovaļenko

Žanna Ļebedeviča

Ilmārs Karčevskis

Silvija Rubine

Veronika Silvija Bogotā

Diāna Bravacka

Anita Puncule

Albīna Pauniņa

Māris Skrivļa -Čevers

Valentīna Madalāne

Oļegs Koļesničenko

Inga Dzalba

Irēna Pastare

Silvija Prikule

Anita Vjakse

Irita Vaivode

Vija Kokoriete

Nataļja Kondratjeva

Inna Stepanova

Ilmārs Karčevskis

Irina Skvorcova

Pēdējās izmaiņas: 29.05.2013.